انتخاب اعضای جدید اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانشجویان اروپا

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   25 دی 1391-14 January 2013بازدید 1308انتخاب اعضای جدید اتحادیه انجمن‌ های اسلامی دانشجویان اروپاانتخابات شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا برگزار شد و اعضای جدید انتخاب شدند.پرتال دانشگاهی به نقل از   گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، نتیجه انتخابات شواری مرکزی جدید اتحادیه انحمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، اعلام شد.

با رای گیری از نمایندگان انجمن‌های حاضر در نشست سالانه، اعضای شورای مرکزی جدید این اتحادیه برای دوره یکساله آینده،به شرح ذیل انتخاب شدند:
مهدی بهمنی؛ دبیر  اتحادیه

احسان پدرام؛ مسئول ارتباطات خارجی

احمد بابازاده؛ مسئول فرهنگی

سعید امینی؛ مسئول صنفی

محمد متقی طلب؛ مسئول علمی
دانشجویان خارجی انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان خارجی انتخاب اعضای اتحادیه
اخبار روزنامه ها