تاسيس واحد بين الملل دانشگاه فردوسی در مقطع تحصيلات تكميلی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   29 تیر 1390-20 July 2011بازدید 12855


تاسيس واحد بين الملل دانشگاه فردوسی در مقطع تحصيلات تكميلی


گروه آزمون و سنجش: واحد بين الملل دانشگاه فردوسي در مقطع تحصيلات تكميلي راه‌اندازي مي‌شود. به گزارش ايسنا،‌ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با راه‌اندازي واحد بين الملل دانشگاه فردوسي موافقت كرده است.

طبق برنامه ريزي‌هاي انجام شده اين واحد از مهرماه سال جاري در دوره‌هاي كارشناسی ارشد و دكتری تعداد محدودي دانشجو مي‌پذيرد.


تاسيس واحد بين الملل دانشگاه فردوسی در مقطع تحصيلات تكميلی
اخبار روزنامه ها