اعلام ضوابط شرکت داوطلبان آزمون کارشناسي‌ارشد پزشکي در شعب بين الملل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   09 اردیبهشت 1387-28 April 2008بازدید 2256


ضوابط شرکت داوطلبان آزمون کارشناسي ‌ارشد گروه پزشکي در شعب بين الملل 4 دانشگاه علوم پزشکي در مناطق آزاد اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، اين دسته از داوطلبان علاوه بر رعايت ضوابط شرکت در آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي بايد ضوابط اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشکي داراي شعب بين المللي را نيز بپذيرند. بر اين اساس براي داوطلباني که در زمان ثبت نام هم دانشگاههاي علوم پزشکي و هم شعب بين المللي را انتخاب کرده اند و هم براي داوطلباني که دو رشته متفاوت را در اين دو گروه از واحدهاي آموزشي انتخاب کرده اند، اين امکان وجود دارد که در هر دو رشته مورد نظر خود در دانشگاه علوم پزشکي و شعب بين الملل شرکت کنند. همچنين بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت، داوطلباني که علاقمند به تحصيل در شعب بين المللي دانشگاههاي علوم پزشکي در رشته هاي اعلام شده هستند مي توانند در مدت زمان اعلام شده از سوي مرکز سنجش نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت نامي خود اقدام کنند. شرکت کنندگان متقاضي شرکت در شعب بين الملل دانشگاههاي علوم پزشکي مي توانند به ترتيب در شعب بين المللي دانشگاههاي علوم پزشکي تهران، کرمان، اهواز و تبريز در مناطق آزاد کيش، بم، آبادان و ارس بر اساس ضوابط و شهريه اعلام شده از سوي اين دانشگاهها به تحصيل بپردازند. ظرفيت پذيرش شعب بين الملل دانشگاه هاي علوم پزشکي مقطع کارشناسي ارشد در سال تحصيلي آينده 181 نفر در رشته هاي مدارک پزشکي، کتابداري و اطلاع رساني پزشکي، حشره شناسي پزشکي، اپيدميولوژي، علوم بهداشتي در تغذيه، آموزش بهداشت، بهداشت حرفه اي، مهندسي بهداشت محيط، مديريت خدمات بهداشتي و درماني، آمار زيستي در دانشگاه علوم پزشکي تهران، پرستاري در دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ميکروب شناسي و فيزيولوژي در دانشگاه علوم پزشکي اهواز و فيزيک پزشکي، مامايي، پرستاري، انگل شناسي، ايمني شناسي، فيزيولوژي، ژنتيک، ميکروب شناسي، بيوشيمي، بيوتکنولوي پزشکي و علوم تغذيه در دانشگاه علوم پزشکي تبريز اعلام شده است. به گزارش مهر، حدود 41 هزار نفر در آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي ثبت نام کرده اند و اين آزمون در 45 رشته و 31 دانشگاه علوم پزشکي با ظرفيت پذيرش يک هزار و 174 نفر برگزار مي شود. آزمون کارشناسي ارشد گروه پزشکي در شهرهاي اروميه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، بيرجند، تبريز، تهران، رشت، زاهدان، زنجان، ساري، سنندج، شيراز، قزوين، قم، کاشان، کرمانشاه، کرمان، گرگان، مشهد، همدان و يزد برگزار مي شود. http://www.mehrnews.ir/NewsPrint.aspx?NewsID=672322

اخبار روزنامه ها