پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران دانشجو مي‌پذيرد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   18 تیر 1387-08 July 2008بازدید 3090


پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران براي نيمسال اول سال تحصيلي 88-87 از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو مي‌پذيرد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران در گروه فني – مهندسي در رشته‌هاي مهندسي برق، مهندسي كامپيوتر، مهندسي صنايع مقطع كارشناسي، در گروه هنر در رشته‌هاي مهندسي معماري و طراحي صنعتي در مقطع كارشناسي و رشته‌هاي ارتباط تصويري، طراحي صنعتي و مهندسي معماري در مقطع كارشناسي ارشد، در گروه علوم انساني در رشته‌هاي حقوق، مديريت صنعتي، مديريت مالي و حسابداريدر مقطع كارشناسي و رشته‌هاي مديريت اجرايي mba، حقوق خصوصي، آموزش زبان انگليسي،تربيت بدني و علوم ورزشي – رفتار حركتي، تربيت بدني و علوم ورزشي – مديريت ورزشي،اقتصاد انرژي و اقتصاد تجارت الكترونيك – مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد. بر اين اساس، دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي نظام جديد يا مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم و يا معادل آن از ساير كشورها، دارابودن حداقل معدل 14 از 20 در دوره پيش دانشگاهي و معدل كل 15 از 20 در كارنامه ديپلم متوسطه نظام جديد يا قديم، تاييد پرونده علمي، قبولي در مصاحبه حضوري و درصورت برگزاري آزمون اختصاصي، قبولي در اين آزمون برخي از شرايط لازم براي پذيرشدانشجو در دوره كارشناسي اين پرديس است. البته در صورت شركت داوطلب در آزمون سراسري،‌ نمره آزمون به عنوان يكي از معيارهاي پذيرش مورد توجه قرار مي‌گيرد. همچنين، دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي از دانشگاه‌هاي معتبر داخلي يا خارجي، تاييد پرونده علمي، قبولي در مصاحبه حضوري و دارا بودن حداقل نمره زبان انگليسي برخي از شرايط لازم براي پذيرش دانشجو دردوره‌هاي كارشناسي ارشد است. شايان ذكر است، مدرك فارغ التحصيلي در ايندوره ها از دانشگاه تهران صادر مي‌شود و داوطلبان پسر مشمول پس از پذيرش به شرط عدم غيبت مي‌توانند از معافيت تحصيلي برخوردار شوند. همچنين محتواي آموزشي دوره‌ها و مقدار واحد مورد نياز برابر فارغ التحصيلي مطابق با محتواي آموزشي دانشگاه تهران خواهد بود و محل تحصيل جزيره كيش بوده و حضور در كلاسها الزامي است. بر اين اساس دانشجويان در صورت كسب نمراتممتاز در طول دوره تحصيل در اين پرديس از تخفيف لازم برخوردار مي‌شوند. گفتني است پرديس در تامين خوابگاه و تسهيلات رفاهي، بهداشتي و درماني و ورزشي هماهنگي و همكاري لازم به عمل مي‌آيد. همچنين هزينه‌هاي دوره اعم از شهريه، شهريه دروس پيش نياز، پايه و دوره زبان انگليسي و همچنين بررسي فرم درخواست، هزينه تردد و ساير هزينه‌هاي اقامتي بر عهده دانشجويان است. بر اساس اين گزارش، تكميل فرم تقاضانامه،تصوير تمام صفحات شناسنامه، ارايه اصل فيش بانكي، دو قطعه عكس، مدارك تحصيلي وگواهي نمره زبان آزمونهاي معتبر از مدارك لازم جهت ثبت نام است. گفتني است مهلت ارسال مدارك 15 تير مي‌باشد.

اخبار روزنامه ها