پذيرش دانشجویان ارشد و دکتری در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   08 آبان 1391-29 October 2012بازدید 8880
پذيرش دانشجویان ارشد و دکتری در پرديس بين الملل دانشگاه سمنان

شوراي سياستگزاري پرديس بين الملل دانشگاه سمنان تصويب كرد: پذيرش 320 دانشجوي دكتري و كارشناسي ارشد

با تشكيل نخستين جلسه شوراي سياستگزاري پرديس بين الملل دانشگاه سمنان كار پذيرش 320 دانشجوي مقطع دكتري و كارشناسي ارشد در 43 رشته تحت نظارت كامل سازمان سنجش آموزش كشور آغاز و اين پرديس رسما شروع بكار نمود.

دكتر مسعود ذوالفقاري رييس پرديس بين الملل دانشگاه سمنان با اعلام اين خبر افزود در حال حاضر اين پرديس با پذيرش دانشجو در 7 رشته دكتري و 36 رشته كارشناسي ارشد پذيراي بيش از 320 دانشجو بوده و در گام نخست از طريق تكميل ظرفيت اعلام شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و با نظارت كامل وزارت علوم تحقيقات و فناوري اقدام به پذيرش دانشجو مينمايد و در صورتي كه تعداد متقاضيان پذيرش از حد مشخصي كمتر باشد پذيرش از طريق آزمون تاييد شده وزارت علوم كه توسط دانشگاه سمنان برگزار ميگردد صورت خواهد پذيرفت.

دكتر ذوالفقاري با تاكيد بر اين نكته كه تمامي تمهيدات لازم در راستاي پذيرش دانشجو در اين پرديس بين المللي صورت پذيرفته از آمادگي كامل دانشگاه در اين زمينه خبر داده و از نگاه ويژه دكتر خيرالدين رييس دانشگاه ونيز كليه مقامات اجرايي استان در راستاي راه اندازي اين پرديس  قدرداني كرد.

پذيرش دانشجویان ارشد دکتری پرديس بين الملل دانشگاه سمنان پذیرش دکتری پذیرش کارشناسی ارشد
اخبار روزنامه ها