راه‌اندازي ‌واحد بين‌‌‌المللي‌ دانشگاه آزاد ‌اسلامي ‌در ‌شيراز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   13 مهر 1387-04 October 2008بازدید 2188


معاون پارلماني دانشگاه آزاد اسلامي از راه اندازي واحد بين المللي اين دانشگاه در شهر شيراز خبر داد و گفت : واحد بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي به زودي در شهر شيراز راه اندازي مي شود. کريم زارع در گفت و گو با خبرنگار سرويس دانشگاه و تشکل برنا تصريح کرد: براساس مذاکرات انجام گرفته مقررشده تا 200 هکتار زمين براي ساخت واحد بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي در شيراز توسط مسولان استان فارس به اين دانشگاه تعلق گيرد . وي راه اندازي واحد بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي در شهر شيراز را کمک به توسعه دانشگاه و رفع نيازمندي هاي اين استان در زمينه دسترسي به آموزش عالي کشور عنوان کرد و افزود : اين دانشگاه از دانشجويان ايراني، دانشجويان ايراني در خارج کشور و دانشجويان خارجي و دانشجويان کشورها نزديک ايران دانشجو پذيرش خواهد کرد . شايان ذکر است، اين اظهارات درحالي مطرح مي شود که دانشگاه آزاد اسلامي ربع قرن فعاليت خود را پشت سر گذاشته و همواره اعلام مي کند دانشگاه قصد توسعه کمي نداشته و اهم فعاليت خود را بر توسعه کيفي گذاشته است .

اخبار روزنامه ها