شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشجوي خارجي جذب مي‌کند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   26 آبان 1387-16 November 2008بازدید 1673


شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشکي تبريز دانشجوي خارجي جذب مي‌کند شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در منطقه آزاد ارس با پذيرش 180دانشجو از مهر جاري فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد و در دوره هاي بعدي دانشجويان خارجي جذب مي کند. به گزارش سرويس دانشگاه برنا، شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در منطقه آزاد ارس از دوره هاي بعد دانشجوهاي خارجي جذب خواهد کرد. اين شعبه دانشگاهي در دوره كارشناسي ارشد با 11رشته و دكتراي عمومي ‌رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي، فيزيوتراپي، تغذيه و داروسازي فعاليت خود را با پذيرش 180دانشجو از مهر جاري فعاليت آموزشي خود را آغاز كرد. همچنين در اين دانشگاه هشت رشته دكتراي تخصصي راه‌اندازي شده كه در سه رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي امسال دانشجو پذيرفته شده است و در دو رشته نيز سال تحصيلي آينده پذيرش دانشجو خواهد داشت. ترم آغازين اين دانشگاه تا زمان آماده شدن ساختمان‌هاي اختصاصي آن در منطقه ارس، در تبريز برگزار مي‌شود

اخبار روزنامه ها