راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه خليج فارس بوشهر

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   12 دی 1387-01 January 2009بازدید 4837


رئيس دانشگاه خليج فارس بوشهر از راه اندازي واحد بين الملل اين دانشگاه خبر داد و گفت: تفاهم نامه اي ميان دانشگاه خليج فارس بوشهر و منطقه ويژه پارس جنوبي براي راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه منعقد مي شود. حسن تاجيک در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود: تفاهم نامه ميان دانشگاه خليج فارس بوشهر و منطقه ويژه پارس جنوبي در روزهاي آتي طي جلسه اي توسط مديران دو طرف بررسي مي شود و در صورتي که توافق نهايي حاصل شود، تفاهم نامه در راستاي در اختيار گرفتن مکاني براي راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه خليج فارس منعقد مي شود. وي اضافه کرد: با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز درباره راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه صحبت اوليه صورت گرفته و موافقت ضمني شده است. البته بايد فضاي راه اندازي واحد بين الملل و برنامه هايي که مد نظر است در آن اجرايي شود به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شود تا مورد بررسي قرار گيرند. رئيس دانشکاه خليج فارس بوشهر با بيان اينکه صرفا رشته هاي تحصيلات تکميلي در واحد بين الملل اين دانشگاه راه اندازي مي شود، گفت: در واحد بين الملل، دانشجوي ايراني و خارجي به صورت آزاد با پرداخت شهريه اي که هيئت امنا تعيين مي کند پذيرش مي شود. تاجيک خاطرنشان کرد: راه اندازي واحد بين الملل دانشگاه خليج فارس بوشهر مورد حمايت استانداري نيز قرار دارد.

اخبار روزنامه ها