راه‌اندازي واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي مشهد در منطقه آزاد سرخس

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   29 بهمن 1387-17 February 2009بازدید 5270


راه‌اندازي واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي مشهد در منطقه آزاد سرخس رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد از دريافت مجوز راه‌اندازي واحد بين‌الملل دانشگاه علوم پزشكي مشهد در منطقه آزاد سرخس خبرداد. دكتر مسعود ملكي درگفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،گفت: دانشگاه در نظر دارد با توجه به تجربيات ديگر دانشگاه‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اوليه شعبه بين‌المللي خود را فعال كند. وي راه‌اندازي شعبه بين‌المللي دانشگاه علوم پزشكي مشهد در منطقه آزاد سرخس را از جمله برنامه‌هاي دانشگاه عنوان كرد وافزود: از آنجاكه راه‌اندازي واحدهاي بين‌المللي كار جديدي است طبيعي است كه چالش‌هايي در آن وجود داشته باشد ولي بايد به تاثير مثبت اين واحدها در كاهش خروجدانشجويان ايراني به خارج از كشور توجه كرد. دكتر ملكي با تاكيد بر اينكه دانشجويان ايراني كه براي تحصيل به دانشگاه‌هاي خارجي منطقه مي‌روند با تهاجمات فرهنگي غربي روبرو مي شوند، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه وضعيت علمي دانشگاه‌هاي خارجي به خصوص در منطقه از كيفيت مطلوبي برخوردار نيستند، ايجاد شعب بين‌الملل نقش بسيارمهمي در جلوگيري از خروج دانشجويان به اين دانشگاه‌ها ايفا مي‌كنند. وي با اشاره به نگراني دانشجويان علوم پزشكي از آينده شغلي به عنوان مهمترين دغدغه آنها، تصريح كرد:‌ از آنجاكه براي فارغ‌التحصيلان برخي از رشته‌هاي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اين سوال ايجاد مي‌شود كه با توجه به وضعيت نامناسب شغلي، آموزش مجدد دانشجويان از اين طريق چه مفهومي دارد،در اين راستا برآيند نظر مسئولين كشور اين است كه درصورتي كه اين واحدها بدون اعتبارات دولتي اداره شوند مزاياي آنهابر معايبشان غلبه دارد، بنابراين ما هم باظرفيت محدود اين كار را آغاز مي‌كنيم. رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد در خاتمه باتاكيد بر اينكه شرايط آموزشي ما از خيلي كشورهاي منطقه بهتر است، خاطر نشان كرد: دلسوزي استاد ايراني براي دانشجوي ايراني قطعا از دلسوزي استاد خارجي براي دانشجوي ايراني خيلي بيشتر است، بر اين اساس ايجاد واحدهاي بين‌الملل كار ارزنده‌اي است.

اخبار روزنامه ها