پذيرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در پرديس دانشگاهی كرمان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   20 مهر 1392-12 October 2013بازدید 3771پذيرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد در پرديس دانشگاهی كرمان

دانشگاه شهيد باهنر کرمان در12رشته و گرايش براي نيمسال اول سال تحصيلي93-92 درپرديس دانشگاهي خود از طريق آزمون و مصاحبه در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از داروابط عمومي وزارت علوم، اين پذيرش درمقطع كارشناسي ارشد وازطريق آزمون ومصاحبه تخصصي صورت مي پذيرد و پس ازبرگزاري آزمون، با بررسي مدارك وصول شده ازداوطلبين و درنظر گرفتن نمره آزمون ، معدل كل دوره كارشناسي ،دانشگاه محل تحصيل ، سوابق آموزشي و پژوهشي داوطلبين را اولويت بندي نموده و درمرحله بعد براي انجام مصاحبه از داوطلبان دعوت مي شود.

همچنين فهرست رشته هاي پرديس دانشگاه شهيد با هنر كرمان  شامل حسابداري ، فوتونيک ، مهندسي مکانيک گرايشهاي طراحي کاربردي و تبديل انرژي،مهندسي عمران گرايشهاي سازه،سازه هاي هيدروليکي، خاک و پي-مهندسي برق گرايشهاي قدرت،کنترل، مخابرات، الکترونيک،مهندسي مواد گرايش شناسايي مواد،مهندسي اقتصاد کشاورزي،مهندسي کامپيوترگرايش هوش مصنوعي، اقتصاد، زبانشناسي همگاني ، مديريت بازرگاني و تربيت بدني گرايش بيومکانيک ورزشي مي شود.

دارا بودن صلاحيت عمومي جهت ادامه تحصيل ،  نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد و داشتن گواهي معتبر پايان دوره کارشناسي  از ديگر شرايط اين پذيرش است .

لازم به ذكر است مدرك معادل کارشناسي جهت ثبت نام در پرديس دانشگاهي دانشگاه قابل قبول نمي باشد.

همچنين داوطلبان موظفند فايل اسکن شده مدارک ثبت نام را از طريق آدرس اينترنتي  Bahonarpardis@uk.ac.ir  به دانشگاه ايميل و اصل آنها را به آدرس پستي "بزرگراه امام خميني، ميدان افضلي پور ، دانشگاه شهيد باهنر ، سازمان مرکزي ، معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه ، کدپستي: 7616914111 صندوق پستي 76169133  ارسال نمايند.

گفتني است مهلت ثبت نام و ارسال مدارک حداکثر تا تاريخ 22/7/92 مي باشد و زمان بررسي مدارک و برگزاري آزمون تخصصي  درتاريخ 27مهرماه خواهد بود.


پذیرش در دوره ارشد بین الملل پذیرش دانشجو در کرمان پذیرش دانشجوی ارشد در کرمان پذیرش دانشجوی ارشد در پردیس دانشگاهی
اخبار روزنامه ها