راه اندازي دوره هاي تحصيلات تکميلي بين المللي در پرديس بين الملل دانشگاه گيلان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   01 امرداد 1388-23 July 2009بازدید 2177


راه اندازي دوره هاي تحصيلات تکميلي بين المللي در پرديس بين الملل دانشگاه گيلان

به زودي دوره هاي تحصيلات تکميلي با مشارکت دانشگاه هاي خارجي در

پرديس بين الملل دانشگاه گيلان

در منطقه آزاد انزلي راه اندازي مي شود . بنا بر اعلام روابط عمومي دانشگاه ، طي هماهنگي هاي انجام شده با دانشگاه قفقاز گرجستان ، به زودي دوره هاي

تحصيلات تکميلي کارشناسي ارشد و دکتري با مشارکت دانشگاه قفقاز و دانشگاه ايالتي جرجيا آمريکا

راه اندازي مي شود . در ديدار مدير ارتباطات بين الملل دانشگاه قفقاز به نمايندگي از آن دانشگاه با مسئولين دانشگاه گيلان، مقرر شد طي تفاهم نامه اي که در مرداد ماه سال جاري از سوي روساي دو دانشگاه به امضاء خواهد رسيد ، در پرديس بين الملل دانشگاه گيلان و در مقطع کارشناسي ارشد پذيرش دانشجو صورت گرفته و از توانمنديهاي علمي دانشگاه قفقاز و دانشگاه جرجيا آمريکا استفاده خواهد شد . برگزاري اين دوره ها با زبان انگليسي و صدور مدارک تحصيلي از سوي سه دانشگاه گيلان ، قفقاز گرجستان و جرجيا آمريکا را از ويژگي هاي اين دوره بوده و در اين دوره هاي بين المللي رشته هايي راه اندازي مي شود که دانشگاه گيلان در آن رشته ها از تجربه کمتري برخوردار است و يا هيأت علمي کافي ندارد و لذا از ظرفيت هيأت علمي متخصص دانشگاه هاي خارجي استفاده خواهد شد . شايان ذکر است در حال حاضر دانشگاه گيلان همکاريهاي علمي خوبي با دانشگاه هاي منطقه قفقاز و آسياي ميانه دارد و علاوه بر آن با چند دانشگاه اروپايي تفاهم نامه و همکاري مشترک دارد . http://www.guilan.ac.ir/news/index.php?a=02965
اخبار روزنامه ها