بررسي دانشگاه‌هاي بين‌المللي مناطق آزاد در دستور کار کميسيون آموزش

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   16 فروردین 1389-05 April 2010بازدید 2365


بررسي دانشگاه‌هاي بين‌المللي مناطق آزاد در دستور کار کميسيون آموزش

خبرگزاري موج - کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با حضور وزراي علوم و بهداشت، وضعيت دانشگاه‏هاي بين المللي در مناطق آزاد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. به گزارش موج، بر اساس دستور هفتگي کميسيون‏هاي مجلس، اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات اين هفته برنامه‌هاي اين کميسيون را در سال جديد تدوين مي‏کنند. همچنين اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس ابتدا به بررسي مصوبات قانون بودجه سال 1389 کل کشور در حوزه سلامت مي‌پردازند و سپس رسيدگي به طرح مقررات امور پزشکي، دارويي، مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را ادامه مي‏دهند.
اخبار روزنامه ها