سؤالات گروه‌هاي آزمايشي علوم‌تجربي و زبان‌هاي خارجي كنكور 90 منتشر شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   11 تیر 1390-02 July 2011بازدید 2536


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس آزمون‌هاي گروه‌هاي آزمايشي علوم تجربي و زبان‌هاي خارجي به ترتيب صبح و بعدازظهر روز گذشته برگزار شد.

سؤالات گروه آ‌زمايشي علو م‌تجربي و سؤالات گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در حال حاضر بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر شده است و كليد سؤالات گروه علوم تجربي نيز بر روي سايت سازمان سنجش موجود است.

در گروه علوم تجربي 440 هزار و 200 داوطلب ثبت‌نام كرده بودند كه از اين تعداد 302 هزار و 36 نفر زن و 138 هزار و 234 نفر مرد بودند. اين داوطلبان بايد به 100 سؤال عمومي در 75 دقيقه و 170 سؤال اختصاصي در 175 دقيقه پاسخ مي‌دادند.

130 هزار و 721 داوطلب در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي ثبت‌نام كرده بودند كه از اين تعداد 87 هزار و 683 نفر زن و 43 هزار و 38 نفر مرد بودند. اين داوطلبان نيز بايد به 100 سؤال عمومي در 75 دقيقه و 70 سؤال تخصصي زبان كه شامل زبان انگليسي، فرانسه و آلماني مي‌شد در 105 دقيقه پاسخ مي‌دادند.


سؤالات گروه‌هاي آزمايشي علوم‌تجربي و زبان‌هاي خارجي كنكور
اخبار روزنامه ها