اسامي چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي ‌شرايط ‌خاص كنكور پنجشنبه اعلام مي‌شود

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کنکورارسال شده در   12 امرداد 1388-03 August 2009بازدید 2389


اسامي چند برابر ظرفيت رشته‌هاي داراي ‌شرايط ‌خاص كنكور پنجشنبه اعلام مي‌شود

اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته‌هاي مختلف تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص آزمون سراسري سال 1388 روز پنجشنبه 15 مرداد اعلام مي‌شود. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اسامي معرفي ‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت رشته‌هاي‌ مختلف‌ تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص دانشگاهها و مؤسسات ‌آموزش ‌عالي در گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم ‌رياضي ‌و فني، علوم ‌تجربي، علوم ‌انساني و هنر در آزمون‌ سراسري ‌سال‌ 1388 طي اطلاعيه‌اي از روز پنجشنبه 15 مرداد در سايت اينترنتي سازمان به نشاني www.Sanjesh.org منتشر مي‌شود، لذا منحصراً اين قبيل معرفي شدگان لازم است به هنگام انتخاب رشته كد رشته‌هاي ذيربط را با توجه به فهرست اسامي منتشره در فرم انتخاب رشته درج كنند و از طرفي به منظور شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل مختلف گزينش براساس برنامه زمانبندي اعلام شده در اطلاعيه مذكور مراجعه كنند. كليه متقاضيان به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه شاهد و دانشگاه امام حسين (ع) در صورتيكه مجاز به انتخاب رشته شده باشند حتي اگر در زمان ثبت‌نام براي گزينش در رشته‌هاي دانشگاههاي مذكور اعلام علاقمندي نكرده باشند، در صورت تمايل با درنظرداشتن شرايط وضوابط دانشگاه مي‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌هاي اين دانشگاهها براساس شرايط و ضوابط مندرج در راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره2) در اولويتهاي انتخابي خود، به ترتيب دانشگاه شاهد از اولويت 1تا 100 و دانشگاه امام حسين «ع» از اولويت 1 تا 9 انتخاب رشته، اقدام كنند. بديهي است در اين مرحله داوطلبي براي دانشگاه‌هاي شاهد و امام حسين«ع» معرفي نمي‌شود و نتايج آنان پس از انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و در اواخر مردادماه اعلام خواهد شد.
اخبار روزنامه ها