زمان انتشار نتايج آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / زبان ارسال شده در   05 آبان 1390-27 October 2011بازدید 3040
زمان انتشار نتايج آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران اعلام شددانشگاه تهران به منظور تسهيل روند ادامه تحصيل در دوره هاي دکتري تخصصي و در جهت ارزيابي توان داوطلبان امروز 5 آبان ماه آزمون زبان عمومي برگزار كرد. به گزارش مهر، قبولي داوطلباني که حداقل 60 درصد امتياز را کسب کنند تا دو سال براي شرکت در آزمونهاي دکتري تخصصي دانشگاه تهران معتبر خواهد بود.

کسب حداقل 50 % امتياز براي داوطلبان شرکت در آزمون دوره دکتري تخصصي رشته هاي زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب، فقه و مباني حقوق اسلامي، علوم قرآن و حديث، مدرسي معارف اسلامي و فقه شافعي کافي است.

نتايج آزمون زبان عمومي 18 آبان ماه از طريق سايت جامع آموزش دانشگاه تهران به نشاني http://ems.ut.ac.ir اعلام مي شود.

دانشگاه تهران اعلام کرد تمامي پاسخنامه ها توسط ماشين تصحيح مي شود و امکان خطا در آن صفر است، بنابراين اعتراضات به نتايج پذيرفته نيست.اين آزمون به صورت چهارگزينه اي بوده و نمره منفي ندارد.
نتايج آزمون،زبان عمومی،دانشگاه تهران
اخبار روزنامه ها