دانلود سوالات کارشناسی و ارشد فراگیر 1390

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / کارشناسی ارشدارسال شده در   07 اسفند 1390-26 February 2012بازدید 13193


برای دریافت انلاین به ادرس زیر مراجعه نمایید

دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور
نمونه سئوالات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 90

دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3101-آمار ریاضی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3102-آموزش زبان انگلیسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3103-آموزش زبان فارسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3104-آموزش محیط زیست 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3105-اخلاق (گرایش فلسفه اخلاق) 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3106-پژوهش هنر 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3107-تاریخ ایران دوره اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3108-تاریخ تشیع 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3109-تربیت بدنی و علوم ورزشی (عمومی) 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3110-تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3111-جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3112-جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3113-جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی در برنامه ریزی م 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3114-حقوق بین الملل 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3115-حقوق جزا و جرم شناسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3116-حقوق خصوصی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3117-روانشناسی عمومی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3118-ریاضی کاربردی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3119-ریاضی محض 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3120-زبان شناسی همگانی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3121-زبان و ادبیات فارسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3122-زمین شناسی - چینه و فسیل شناسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3123-زیست شناسی - بیوشیمی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3124-زیست شناسی - علوم جانوری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3125-زیست شناسی - علوم گیاهی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3126-شیمی آلی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3127-شیمی تجزیه 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3128-شیمی فیزیک 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3129-شیمی معدنی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3130-جامعه شناسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3131-علوم اقتصادی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3132-علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3133-تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش(گرایش تعلیموتربیت 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3134-علوم تربیتی (مدیریت آموزشی
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3135-علوم سیاسی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3136-علوم کتابداری و اطلاع رسانی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3137-الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3139-فلسفه و کلام اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3140-فیزیک 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3141-مدیریت اجرایی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3142-مدیریت ام بی ای 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3143-مدیریت فناوری اطلاعات 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3144-مدیریت بازرگانی بازاریابی وبازرگانی بین الملل 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3145-مدیریت دولتی - گرایشهای منابع انسانی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3146-مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3147-مهندسی صنایع 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3148-مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3149-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3150-اخلاق (گرایش اخلاق اسلامی) 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3151-نهج البلاغه - اصول دین و معارف علوی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3152-حسابداری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3153-مدیریت رسانه 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3154-مهندسی راه و ترابری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3155- زبان و ادبیات عربی - ادبیات عربی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3156- مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3157- مهندسی صنایع - سیستم های اقتصادی اجتماعی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3158- مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3159- مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3160- مهندسی معماری 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3161- فیتوشیمی 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3162- مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات 
دانلود سوالات کارشناسی ارشد فراگیر - 3163- مهندسی کشاورزی - زراعت 
سوالات کارشناسی فراگیر پیام نور 1390 به سایت اضافه شد. 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - سوالات عمومی کارشناسی فراگیر پیام نور(رایگان!) 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4101-رشته حسابداری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4102-علوم اقتصادی-اقتصاد نظری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4103-مدیریت بازرگانی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4104 - مدیریت جهانگردی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4105 -مدیریت دولتی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4106 - مدیریت صنعتی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4107 - ادیان و عرفان اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4108-تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4109 -علوم قرآن و حدیث 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4110-فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4111- فلسفه و کلام اسلامی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4112-آمار 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4113-تاریخ 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4114-تربیت بدنی و علوم ورزشی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4115-حقوق 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4116-آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4117-راهنمایی و مشاوره 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4118-روانشناسی عمومی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4119-مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4120-- ریاضیات و کاربردها 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4121-زبان و ادبیات عربی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4122-زبان و ادبیات فارسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4123-زبان و ادبیات انگلیسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4124-مترجمی زبان انگلیسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4125-شیمی کاربردی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4126-شیمی محض 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4127-برنامه ریزی اجتماعی - تعاون و رفاه اجتماعی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4128-پژوهشگری اجتماعی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4129-مددکار اجتماعی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4130- روابط عمومی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4131- روزنامه نگاری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4132-علوم جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4133-علوم جغرافیا - جغرافیا و برنامه ریزی شهری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4134-علوم جغرافیا - آب و هوا شناسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4135-علوم جغرافیا - ژئومورفولوژی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4136-زمین شناسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4137-زمین شناسی کاربردی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4138-زیست شناسی گرایش علوم گیاهی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4139-زیست شناسی گرایش عمومی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4140-علوم سیاسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4141-علوم کامپیوتر 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4142-مهندسی فناوری اطلاعات 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4143-مهندسی کامپیوتر سخت افزار 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4144-مهندسی کامپیوتر نرم افزار 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4145-فیزیک - گرایش اتمی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4145-فیزیک - گرایش مولکولی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4146-فیزیک گرایش حالت جامد 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4147-فیزیک گرایش هسته ای 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4148-کتابداری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4149-مهندسی آب و خاک 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4150-مهندسی علوم کشاورزی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4151-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4152-مهندسی کشاورزی - علوم دامی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4153-مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4154-مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4155 مهندسی منابع طبیعی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4156- مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4157- مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4158-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4159-مهندسی صنایع 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4160-مهندسی مدیریت اجرایی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4161-مهندسی مدیریت پروژه 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4162- مهندسی برق - قدرت 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4163- مهندسی برق - کنترل 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4164- مهندسی برق - مخابرات 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4165- مهندسی برق - الکترونیک 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4166- مهندسی برق - مهندسی پزشکی (بیو الکتریک) 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4167- مهندسی پزشکی - بالینی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4168- مهندسی پزشکی - بیو متریال 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4169- مهندسی پزشکی - بیو مکانیک 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4170- مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4171- مهندسی پلیمر - تکنولوژی علوم رنگ 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4174- مهندسی راه آهن - خط و سازه های ریلی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4175- مهندسی شیمی - مهندسی شیمی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4176- مهندسی نفت (صنایع نفت) 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4177- مهندسی عمران 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4178- مهندسی عمران - نقشه برداری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4179- مهندسی مواد - متالوژی صنعتی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4180- مهندسی مکانیک - مهندسی مکانیک 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4181- مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4182- مهندسی نفت - صنایع گاز 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4183- مهندسی نفت - طراحی فرآیندهای صنایع نفت 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4184- مهندسی هوا فضا - هوا فضا 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4185-مهندسی رباتیک 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4186- مهندسی معماری و شهرسازی - مهندسی شهرسازی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4187- هنر - مرمت بناهای تاریخی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4188- ارتباط تصویری - ارتباط تصویری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4189- عکاسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4190- طراحی پارچه و لباس - چاپ پارچه 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4191- هنر اسلامی - نگارگری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4192- هنر اسلامی - هنر و صنایع فلز 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4193- هنر اسلامی - هنر و صنایع چوب 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4194- هنر اسلامی - شیشه 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4195- هنر اسلامی - سفال 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4196- هنرهای صناعی - سفال 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4197- هنرهای صناعی - آبگینه 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4198- هنرهای صناعی - فلز 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4199- هنرهای صناعی - کاشی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4200- هنرهای صناعی - منبت و معرق 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4201- هنرهای صناعی - نساجی سنتی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4202- فرش - طراحی فرش 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4203- فرش - بافت و مرمت فرش 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4204- کتابت و نگارگری - خوش نویسی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4205- طراحی سنتی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4206- نگارگری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4207- خیالی نگاری 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4208- نقاشی - نقاشی عمومی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4209- هنر صنایع - دستی 
دانلود سوالات کارشناسی فراگیر - 4301-جغرافیا انسانی


سوالات ارشد فراگیر سوالات کارشناسی فراگیر فراگیر پیام نور 90 آزمون فراگیر پیام نور سئوالات ارشد کارشناسی ارشد

تکمیل ظرفیت کنکور ارشد از سه شنبه آغاز میشود / کدرشته های جدید اعلام شد

جزئیات تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشداعلام شد

آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ کارشناسی‌ ارشد

ظرفیت ۸۱هزار نفر برای تکمیل ظرفیت کنکور ارشد/ثبت نام از فردا آغاز می شود

با ویرایش منحصر بفرد مرجع واقعی لغات زبان عمومی ارشد و دکتری بیشتر آشنا شوید + دانلود

تمدید مهلت ثبت نام در تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد

اعلام نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد سه شنبه

آخرین مهلت شرکت در تکمیل ظرفیت ارشد اعلام شد / انتخاب رشته ۷۵هزار نفر

اعلام شرایط تحصیل در رشته دوم همزمان با دوره ارشد

آخرین فرصت تکمیل ظرفیت ارشد/ ۵۰ هزار نفر ثبت نام کردند

نتایج تکمیل ظرفیت ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

هر گونه تغییر رشته، میهمانی و انتقال در دوره ارشد و دکتری ممنوع شد

کلاس های استاد پورشفیع (خانه مدیریت )

اعلام ثبت نام کلاس های آمادگی کنکور ارشد مدیریت موسسه خانه مدیریت

کلاس های آمادگی کنکور ارشد مهندسی صنایع در موسسه پژوهش

اخبار روزنامه ها