گذراندن سربازی در دانشگاه های پزشکی/ اجرای طرح سرباز فناور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / سربازی امریهارسال شده در   12 تیر 1390-03 July 2011بازدید 4891


گذراندن سربازی در دانشگاه های پزشکی/ اجرای طرح سرباز فناور
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت از ارائه طرح "سرباز فناور" در مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این طرح به مراکز رشد پیشنهاد شده است تا کمبود نیروی انسانی آنها رفع شود.

دکتر حسین کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رفع کمبود نیروی انسانی در مراکز رشد پیشنهاد شده است که افرادی که دانشجوی دکتری تخصصی پزشکی هستند، می توانند دوره سربازی خود را در این مراکز بگذرانند.

وی افزود: این طرح پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اجرایی می شود.

کیوانی خاطرنشان کرد: این دانشجویان باید طرح های پژوهشی در حوزه مراکز رشد داشته باشند.


گذراندن سربازی دانشگاه های پزشکی اجرای طرح سرباز فناور
اخبار روزنامه ها