اطلاعيه اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   02 اسفند 1389-21 February 2011بازدید 6134


اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم طي اطلاعيه اي اعلام نمود مدارک صادره از شعبه دانشگاه ويرجيناي شمالي در جمهوري چک ( university of northern virginia) مورد تاييد اين اداره کل نيست و قابل ارزشيابي نمي باشد. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، همچنين بر اساس اعلام اداره کل امور دانش آموختگان ، آخرين بازنگري هاي صورت گرفته در خصوص دانشگاه هاي کشور هندوستان در کتاب " نظام ارزشيابي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي خارج از کشور" اعمال شده و از طريق مراجعه به سايت اينترنتي وزارت علوم به آدرس http://www.msrt.ir/default.aspx قابل دسترسي است.

اخبار روزنامه ها