آموزش خط و نگارگری ایرانی درمراکز دانشگاهی اندونزی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   20 مهر 1391-11 October 2012بازدید 1356
آموزش خط و نگارگری ایرانی درمراکز دانشگاهی اندونزی

به همت رایزنی فرهنگی حمهوری اسلامی ایران کارگاه و نشست آموزشی خط و نگارگری در دانشگاه اسلامی جوگجاکارتا اندونزی برگزار شد.

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر از جاکارتا، در این نشست آموزشی و کارگاهی ابتدا رایزن فرهنگی کشورمان طی سخنانی به تشریح نقش و خدمات ایرانیان در مسیر رشد و توسعه هنر اسلامی بویژه خط وتذهیب و کتابت وتذهیب قرآن کریم ودیگر متون مذهبی و ادبی پرداخت .

محمد علی ربانی با اشاره به اهمیت نقش خط درحفظ  هویت و فرهنگ اسلامی یادآورشد که تغییر خط یکی از دروازه های اصلی سلطه فرهنگی ملت ها در گذشته بوده وامروزه نیز خط به دلیل قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگی وهنری موجود در آن می تواند نقش وسهم موثری در تقویت پیوستگی های فرهنگی و دینی ملل مسلمان ایفاء نماید .وی با اشاره به سیاست ها وبرنامه های در دست اقدام رایزنی فرهنگی سفارت جهت توسعه آموزش زبان فارسی ، بر ضرورت وسودمندیهای فرهنگی و هنری زبان فارسی و خط فارسی ونستعلیق تاکید ورزید.

دکتر صالحین رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه اسلامی سونن کالیجانگا نیز در این نشست طی سخنانی فعالیت اطاق ایران در این دانشگاه را فرصت مغتنمی برای اساتید و دانشجویان این دانشگاه برشمرد و خواهان ادامه وگسترش فعالیت های مربوط به آموزش زبان فارسی در این دانشگاه شد .

در ادامه این نشست خانم ها زهره عباسی و سلینا پوریا هنرمندان اعزامی کشورمان در رشته خط و نگارگری ضمن تشریح سوابق هنری خود به معرفی دو رشته خط نستعلیق و نگارگری و پیشینه آن در ایران پرداخته و در بخش دیگر از برنامه بصورت عملی به آموزش شیوه های نگارش خط و همچنین تذهیب ونگارگری پرداختند.بر اساس این گزارش ، در دانشگاه محمدیه جوگجاکارتا وابسته به سازمان اسلامی محمدیه نیز نشست مشابه ای برگزار شد که دکتر احسن حسنا رئیس دانشکده علوم انسانی  بر اهمیت نقش وتاثیر هنر اسلامی در حفظ و گسترش فرهنگ وتمدن اسلامی تاکید ورزید.

بر اساس این گزارش ، در ادامه برنامه های مربوط به فعال سازی اطا ق های ایران و همچنین توسعه همکاری های علمی و دانشگاهی ، نشست کارگاهی و آموزشی دیگری نیز در معرفی هنر خطاطی و نگارگری با حضور اساتید ایرانی اعزامی از کشورمان در دانشگاه گاجامادای جوگجاکارتا نیز برگزار گردید.

در این برنامه پس از سخنان معاون دانشکده فرهنگ وهنر دانشگاه گاجامادا ، خانم ها سلینا پوریا و زهره عباسی به تشریح هنر خوشنویسی و نگارگری پرداختند .
معرفی رشته های مختلف هنر خوشنویسی ، هنر خوشنویسی درایران ، سبک های جدید هنر خوشنویسی در ایران ، سابقه نگارگری درایران ، شیوه ها و سبک های نگارگری و تذهبیب درایران ، شیوه های آموزش هنر خوشنویسی و نگارگری ، از مباحثی بود که طی این نشست ها از سوی هنرمندان ارائه گردید.


آموزش خط نگارگری ایرانی مراکز دانشگاهی اندونزی
اخبار روزنامه ها