تفاهم نامه دانشگاه سوريه با دانشگاههاي ايران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه خارجیارسال شده در   21 فروردین 1389-10 April 2010بازدید 3186


تفاهم نامه دانشگاه سوريه با دانشگاههاي ايران

رييس دانشگاه تشرين سوريه اعلام کرد: اين دانشگاه با شش دانشگاه ايران تفاهم نامه همکاريهاي علمي و آموزشي دارد. "محمد يحيي معلا" در حاشيه مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري با دانشگاه سمنان به خبرنگاران گفت: اين تفاهم نامه ها با دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس، شيراز، سمنان، شهيد بهشتي و دانشگاه پيام نور امضا شده است. وي، فضاي همکاريهاي علمي و آموزشي بين دانشگاههاي سمنان و تشرين سوريه را بسيار خوب و مطلوب دانست و افزود: دانشگاه سمنان در سالهاي اخير رشد بسيار خوبي داشته و در حوزه هاي نشر، مقالات علمي و تحقيقات و پژوهش رتبه هاي خوبي کسب کرده است. معلا، با اشاره به تاسيس دانشکده هاي گردشگري و کويرشناسي در دانشگاه سمنان ادامه داد: مطالعات نشان مي دهد دانشگاه سمنان پيشرفت خوبي در عرصه هاي مختلف داشته و اين امر زمينه را براي توسعه همکاريهاي دو کشور فراهم کرده است. رييس دانشگاه تشرين سوريه گفت: مهمترين تلاش بر اجرايي کردن مفاد تفاهم نامه بين دو دانشگاه است و در اولين گام دو شماره از نشريه مشترک َآماده چاپ شده و آماده ايم تا در زمينه تبادل استاد نيز اقدام کنيم. دانشگاه تشرين سوريه با بيش از 89 هزار نفر دانشجو و 21 دانشکده از مهمترين دانشگاههاي کشور سوريه است. دانشگاه سمنان نيز داراي 12 دانشکده و 10هزارو 500 نفر دانشجو است و در 20 رشته گرايش دکتري، 55 رشته کارشناسي ارشد و 135 رشته کارشناسي فعاليتهاي گسترده علمي و آموزشي و تحقيقاتي دارد
اخبار روزنامه ها