فراخوان بورس دانشگاه توكيو ژاپن

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   29 بهمن 1386-18 February 2008بازدید 6794


تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اكونيوز: دانشگاه مهندسي توكيو در نظر دارد در دو دپارتمان مهندسي كوانتوم و مهندسي تحليل سيستمها براي سال تحصيلي 2009-2008 تعدادي بورسيه تحصيلي در مقاطع فوق ليسانس و دكترا در اختيار داوطلبان واجد شرايط قرار دهد. به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران ، دارا بودن حداكثر سن جهت دوره دكترا 30 سال و دوره فوق ليسانس 26 سال و داشتن معدل فوق ليسانس حداقل 16 و ليسانس حداقل 15 و نداشتن مشكل از نظر وضعيت نظام وظيفه برخي از شرايط است. وضعيت زبان: - دارا بودن مدرك TOEFL به شرح ذيل: · حداقل 550 امتياز در Paper-Based TOEFL · حداقل 213 امتياز در Computer- Based TOEFL · امتياز 79 در Internet - Based TOEFL - يا دارا بودن مدرك IELTS‌ با حداقل نمره 6 داوطلبان بايد تقاضاهاي خود را همراه با فرمهاي تكميل شده QF و AF و فرم تعهدنامه قابل دسترسي در صفحه بورس دول از طريق پست الكترونيكي زير حداكثر تا 30 بهمن ماه به نشاني Govscholarship@iranscholarship.net ارسال نمايند. يكشنبه 28 بهمن 1386 خبرگزاری اقتصادی ایران

اخبار روزنامه ها