اعمال تغييرات جديد در بورس خارج و استفاده بيشتر از فرصت های کوتاه مدت

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / بورسیهارسال شده در   14 آبان 1392-05 November 2013بازدید 748اعمال تغييرات جديد در بورس خارج و استفاده بيشتر از فرصت های کوتاه مدت

رئيس سازمان امور دانشجويان از اعمال تغييرات جديد در بورس خارج و استفاده بيشتر از دوره هاي کوتاه مدت خبر داد.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از خبرنگار مهر، مجتبي صديقي که از امروز به عنوان رئيس جديد سازمان امور دانشجويان فعاليتش را آغاز کرد در مراسم معارفه خود با بيان اين که اتفاق عجيبي است که براي سومين بار توفيق حضور در وزارت علوم را پيدا کرده ام، گفت: البته اين اتفاق را يک سرمايه مي دانم که لازم است در خدمت سرمايه هاي ارزشمند کشورمان يعني دانشجويان خدمت کنم.

وي ادامه داد: در اين دو سه ماه که شايعات تغييرات پيش آمده بود، دوستان و همکارانم با پيام و تماس هاي خود از من مي خواستند بار ديگر در سازمان حضور داشته باشم.

رئيس سازمان امور دانشجويان درباره تغييرات مديران و معاونان اين سازمان گفت: در انتخاب همکاران از نيروهاي جوان و شايسته تر بهره مي برم.

صديقي درباره بورس خارج گفت: براي بورس خارج سعي داريم از هزينه هاي کمرشکن کاسته و در شرايط ضروري و مورد نياز اقدام به اعزام دانشجو کنيم در مقابل از فرصت هاي کوتاه مدت در داخل کشور براي آموزش به دانشجويان استفاده مي کنيم چرا به جاي صرف هزينه يک ميليارد توماني دولت براي دانشجو از فرصت هاي داخل استفاده نکنيم، هر چند تاکيد مي کنم حتما براي ضرورت اقدام به بورس دانشجويان نيز مي کنيم.

رئيس سازمان امور دانشجويان در ادامه سخنان خود در خصوص کادرسازي در اين سازمان از اداره کل هاي بورس داخل و خارج، اداره کل دانش آموختگان و دانشجويان داخل، اداره کل شاهد و ايثارگرد، دانشجويان غير ايراني نيز ياد کرد که در کيفيت آن ها تغييراتي ايجاد مي شود.

وي با بيان اين که در دوره جديد لازم است هماهنگي و همکاري بيشتري توسط اين اداره کل ها با سازمان امور دانشجويان صورت گيرد، ادامه داد: مي توان اين همکاري را با استفاده از امکانات دولتي و غير دولتي گسترش دهيم.

اين مقام مسئول وزارت علوم درباره بخش بورس تاکيد کرد: ما به هيچ عنوان به خاطر تعهد تخصص را فدا نمي کنيم.

صديقي در بخش ديگري از سخنان خود درباره همکاران سازمان امور دانشجويان گفت: لازم است حداقل هاي مورد نياز آنان را در سازمان امور دانشجويان فراهم کنيم.


تغییرات جدید در بورس بورس خارج جزئیات بورس نحوه دریافت بورس شرایط دریافت بورسیه
اخبار روزنامه ها