استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   11 دی 1390-01 January 2012بازدید 6264


استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

کارشناس فرآيند - برق - ابزار دقيق - مواد و خوردگی - كامپيوتر - كنترل اسناد - پايپينگ - مكانيک - سيويل - معماری - صنايع

استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

پایان مهلت اعتبار آگهی 20 دی 90


استخدام کارشناس شركت طراحی ساختمان نفت کارشناس فرایند کامپیوتر کنترل اسناد
پکیج مدیریت
اخبار روزنامه ها