استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مهندس کارشناسارسال شده در   10 دی 1390-31 December 2011بازدید 6293


استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

کارشناس فرآيند - برق - ابزار دقيق - مواد و خوردگی - كامپيوتر - كنترل اسناد - پايپينگ - مكانيک - سيويل - معماری - صنايع

استخدام کارشناس در شركت طراحی و ساختمان نفت

پایان مهلت اعتبار آگهی 20 دی 90


استخدام کارشناس شركت طراحی ساختمان نفت کارشناس فرایند کامپیوتر کنترل اسناد
اخبار روزنامه ها