نام بورسیه تحصیلی : The Lester B. Pearson International Scholarship Program at the University of Toronto

کشور ارایه دهنده بورسیه تحصیلی : کانادا

دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تورنتو

تعداد بورسیه تحصیلی : ۳۷ عدد

نوع بورسیه تحصیلی : بورسیه کامل

مقطع تحصیلی : لیسانس

رشته های مورد پذیرش بورسیه کانادا : تمامی رشته های موجود در دانشگاه تورنتو

کشورهای مود پذیرش بورسیه کانادا : اتباع تمامی کشورها بجز کانادا

امتیازات بورسیه کانادا :
پرداخت کامل شهریه دانشگاه
پرداخت هزینه خرید کتاب
پرداخت هزینه های احتمالی در طول تحصیل
پرداخت کامل هزینه اقامت (خوابگاه + غذا + بیمه + حمل و نقل) به مدت ۴ سال

مدارک مورد نیاز برای درخواست بورسیه کانادا :
ترجمه مدارک تحصیلی ۱۲ سال متوسطه همراه ریز نمرات
پاسپورت
عکس
مدرک دال بر توانایی در زبان انگلیسی (اطلاعات بیشتر )
تکمیل فرم ثبت نام دانشگاه تورنتو

آخرین مهلت ثبت نام : ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ برابر با ۹ آذر (قوس) ۱۳۹۷

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیرمراجعه نمایید:

http://www.future.utoronto.ca/content/lester-b-pearson-international-scholarship-program

دیدگاه ها غیرفعال است