معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشدهر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصاد، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. دروس گرایش مترجمی زبان انگلیسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می‌شود که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی مجزا است؛ یعنی دانشجویان گرایش مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می‌گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می‌کنند.

* گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. دروس گرایش مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می‌شود که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک و دروس تخصصی اصلی مجزا است. یعنی دانشجویان گرایش مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می‌گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می‌کنند.

توانایی‌های لازم برای داوطلبان این رشته

دانشجوی زبان انگلیسی نباید دانشگاه را محلی برای آموزش ابتدایی زبان بداند بلکه باید پیش از ورود به دانشگاه با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد و در دانشگاه با اصول و روش ترجمه و زبان‌شناسی یا ادبیات انگلیسی آشنا گردد و در دانشگاه با اصول و روش ترجمه و زبان‌شناسی یا ادبیات انگلیسی آشنا گردد. همچنین یک دانشجوی مترجمی باید به زبان فارسی تسلط کامل داشته باشد چون ترجمه از هر زبانی به زبان فارسی علاوه بر مهارت در زبان انگلیسی به مهارت بیشتری در زبان و نگارش فارسی نیاز دارد. البته صرف دانستن دو زبان، انسان را مترجم نمی‌کند بلکه باید دانشجو اطلاعات عمومی خوبی داشته باشد، مثلاً نمی‌شود چیزی از فلسفه ندانست و یک کتاب فلسفی را ترجمه کرد یا بدون اطلاع از زندگی، افکار و دوران تاریخی یک نویسنده، یکی از کتاب‌هایش را ترجمه نمود

* زمینه‌های اشتغال

دانشجویی که در گرایش مترجمی فارغ‌التحصیل می‌شود فرصت‌هایی شغلی زیادی دارد. برای مثال می‌تواند جذب صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه شود یا در سازمان‌ها و موسسات خصوصی که با خارج از کشور ارتباط دارند و نیازمند به مترجم هستند فعالیت کند. یک فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی نیز می‌تواند در حوزه کاری خود به ترجمه بپردازد، یعنی متون ادبی از جمله داستان یا شعر را ترجمه کند.