پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
 اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاه          13 آذر 1391 - 03 December 2012
کالبد شکافی ضدانقلاب در دانشگاه ها ی کشورپرتال دانشگاهی کشور به نقل از سرویس دانشگاه بی باک؛ صابر دین پرست: همراه شدن شور و شوق و طراوتِ جوانی با علمآموزی و آگاهی، دانشجویان را به موتور محرکهی جامعه تبدیل کرده است، و روحیـهی عدالـتخـواهی و ظلمستیزیِ دانشجویان که از فطرت پاک و بیدار جوانان دانشجو نشأت میگیرد، همواره محافل مختلف سیاسی را در بکارگیری از این نیرو در جهت مطامع مشروع یا غیرمشروع خود، به طمع انـداخــتـه است. عــدالـتخـواهی و ظلمستیزی از ویژگیهای غالب جوانان محسوب میشود که اگر آلوده به مطامع مادی نشود و با شناخت صحیح و بصیرت همراه شود، مبدل به نیروی عظیمی میشود که استکبار و استبداد را توأمان در هم میشکند؛ و در غیر اینصورت این نیرو به ضد خود تبدیل شده و در جهت پیشبرد اهداف استکبار و استبداد به کار گرفته خواهد شد. از آنجایی که مغالطه از ابزار اصلی دشمن در جهت غبارآلودسازی فضای سیاسی، فرهنگی و فکری جامعه است، نگاه سطحی به مسائل و عدم شناخت صحیح که در اکثر موارد با ضعف ایمان دینی و اعتقاد الهی همراه است، مهمترین نقطهی ضعفی است که دشمن و سیاستمداران مزدور درصدد کاشتن دانههای نفاق و برداشت فتنه از آن هستند. از این روست که توجه روز افزون به مسائل اعتقادی و افزایش عمق بینش سیاسی، مذهبی و فرهنگی از ضروریات زندگی هر دانشجوی دغدمهمندی باید باشد.

تأکید مقام مـعظم رهبری در جهت راهاندازی و تقویت کرسیهای آزاداندیشی به منظور ایجاد فـضای تـضـاربآرا و روشنسازی کیدهای مغالطهآمیز دشمن نیز در جهت افزایش بصیرت دانشـجویان و روشنسازی فضای تاریکی است که همواره مورد سوءاستفادهی مزدوران بوده است. و از آنجایی که فضای غبارآلود و مملو از شبهه مورد استقبال شیطان و اعوان و انصارش بوده و هست، برخی از مدعیان روشنفکری و منادیان ایجاد فضای باز سیاسی نهتنها از برگزاری و راهاندازی کرسیها استقبال نکردند بلکه همواره در پی ضربهزدن به روند برگزاری آن بودهاند.

فرار این مدعیان دروغین که همواره به دنبال آب گلآلود هستند از شرکت در مناظرات و بحثهای آزاد و تلاش برای برهم زدن جو کرسیهای مهم و تأثیرگذار و تبدیل جو علمی و دوستانهی آن به جوی متشنج و پرهیاهو من جمله راهکارهای این گروهها به منظور مختلسازی روند روشنسازی و تضارب آرا است که روز به روز موجب بروز ماهیت اصلی و شناخته شدن گروههای مدعی و غالبا وابسته به خارج از کشور توسط دانشجویان گشته است.

فرار مسئولین انجمنهای منــحلهی برخی از دانشگاههای کشور به خارج و پناه بردن آنها به دامن قاتلین دانشمندان هستهای کشور که همگی از اساتید و دانشجویان دانشگاههای این مرز و بوم بودهاند، خود نشان دهندهی خط و ربط برخی از تشکلهایی است که همواره دم از استقلال تشکلهایشان میزدند اما در پشت پرده به همکاری با سرویسهای جاسوسی بیگانه و فروش خاک و شرف این مملکت به بیگانگان هستند. تلاش همین تشکلها و افراد وابسته به بیگانگان به منظور تبدیل روز دانشجو که نماد اصلی استکبارستیزی و مبارزه با استبداد دانشجویان آزادهی این مرز و بوم است به روز حمایت از استکبار و اشاعهی شعارهای بیپایه و اساس و شکستخورهی غربیها در دانشگاه نیز خود مؤید دیگری بر وابستگی آنان به بیگانگانی است که کشتار دانشجویان معترض به استبداد برآمده از استکبار در سالهای دورتر را با ترور دانشمندان هستهای در سـالهای اخیر، به عنوان راهحل پیشبرد اهداف شوم خود انتخاب کردهاند و با این وجود شعار حمایت از دانشجو سر میدهند.


حمایت صریح این طیف، از تئوریهای غربی ادارهی جامعه و پایبــندی صریح آنان به جملهی معروف تقیزاده که باید از نوک انگشتان پا تا اوج سر غربی شویم علاوه بر اینکه نشاندهندهی سرســپــردگی آنان به غرب است، در عینحال نشاندهندهی تعطیلی قوهی عدالتخواهی و تـعقل در بین سرکردگان گروههای مورد اشاره است. با وجودی که غرب با وجود فراهم بودن تمام امکانات پیشرفت و حرکت به سمت جلو، دچار انواع بحرانهای فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی شده است و هر روز در نقطهای از آن شاهد تظاهرات و اعتراضات گستردهی مردم علیه سیاستها و تئوریهای انسانمحور اجرا شده در جامعهی غربی هستیم که همه و همه نشانگر شکست نظریات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غربی است، با این وجود نه تنها حتی شاهد انتقادی کوچک به وضع کنونی غرب توسط گروههای مدعی نیستیم بلکه کماکان یوتوپیای غربی، آرمانشهر موعودی است که توسط آنها در دانشگاهها تبلیغ میشود.
حمایت صریح این طیف، از تئوریهای غربی ادارهی جامعه و پایبــندی صریح آنان به جملهی معروف تقیزاده که باید از نوک انگشتان پا تا اوج سر غربی شویم علاوه بر اینکه نشاندهندهی سرســپــردگی آنان به غرب است، در عینحال نشاندهندهی تعطیلی قوهی عدالتخواهی و تـعقل در بین سرکردگان گروههای مورد اشاره است. با وجودی که غرب با وجود فراهم بودن تمام امکانات پیشرفت و حرکت به سمت جلو، دچار انواع بحرانهای فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی شده است و هر روز در نقطهای از آن شاهد تظاهرات و اعتراضات گستردهی مردم علیه سیاستها و تئوریهای انسانمحور اجرا شده در جامعهی غربی هستیم که همه و همه نشانگر شکست نظریات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی غربی است، با این وجود نه تنها حتی شاهد انتقادی کوچک به وضع کنونی غرب توسط گروههای مدعی نیستیم بلکه کماکان یوتوپیای غربی، آرمانشهر موعودی است که توسط آنها در دانشگاهها تبلیغ میشود.

دلبستگی بیحد و حصر گروههای مورد اشاره به غرب که به دلیل سرسپردگی و وابستگی مستقیم سران آن به مجموعههای ضدانقلاب و سرویسهای جاسوسی غربی است، وضعیتی را برای آنان ایجاد کرده است که به مدافـعین سرسخت دشمنان ملت ایران بدل شدهاند اما در مقابل، کوچکترین نقاط ضـعف داخلی را با بزرگترین فجایع برابر مینمایند.

سیاهنمایی و القای ناامیدی در دانشگاه و جامعه در حالی توسط این گروههای حامی غرب انجام میپذیرد که تلاش برای پنهانسازی دلایل بروز مشکلات عدیدهی جوامع غربی علیالخصوص بحران اقتصادی کنونی که در شرایط اقتصاد آزاد و عدم وجود تحریم و فشارهای اقتصادی توسـط بتهای غربیشان ایجاد شده است، دارند. البته همین غربزدگی و تقلید کورکورانه از غربیها و مزدوری آنان توسط گروههای ضدانقلاب و اتخاذ سیاست مرغ همسایه غاز است، همواره مهمترین نقطهی ضعف و عامل شکست و خزلان آنان و دوری دانشجویان و ملت ایران از آنان، بوده است و در آینده نیز خواهد بود.

مبرهن است که دانشجوی مسلمان و غیور ایرانی که همواره و در جبهههای مختلف مبارزه، حامی شریعت و مدافع ایمان، عزت و استقلال کشور بوده است، باز هم همچون گذشته با بصیرتافزایی به مقابله با حیلهها و مکرهای دشمن خواهد رفت و عزیزتر و موفقتر از گذشته مسیر الهی خود را به سمت سرمنزل مقصود طی خواهد کرد؛ که نور علم و آگاهی و ایمان همواره بزرگترین دشمن برای خفاشانی است که ظلمت شب را بهترین فرصت برای حمله و ایجاد ویرانی میدانند.


تگ ها کالبد شکافی ضد انقلاب در دانشگاه کشور کالبد شکافی ضد انقلاب در دانشگاه های کشور

پر بازدیدترین اخبار دانشگاه

موسسه پژوهش MBA
ترجمه تخصصی دانشگاهی
مقاله نویسی ISI

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت