مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار COMFAR III(دو روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 1448
مطالعات فنی و اقتصادی پروژه ها با استفاده از نرم افزار COMFAR III(دو روزه)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
16-09-11 پنجشنبه و جمعه 20-14 12 پیش ثبت نام دارد 1800000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


نرم افزار COMFAR III
اخبار روزنامه ها