آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3 طراحی معماری اسکیس

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 2323
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه3 طراحی معماری ( اسکیس )(طی 2 هفته)دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
18-13-13 دوشنبه و چهارشنبه 20-16 16 91/03/08 دارد 1970000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


طراحی معماری اسکیس
اخبار روزنامه ها