آشنایی با EPC و انواع قراردادها در طرح های عمرانی (سه روزه)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 2856

آشنایی با EPC و انواع قراردادها در طرح های عمرانی (سه روزه)


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
13-06-05 چهارشنبه-پنجشنبه 22-14 و جمعه 14-8 22 91/08/17 دارد 3600000

 

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی
 


آشنایی با EPC انواع قراردادها در طرح های عمرانی
اخبار روزنامه ها