آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری- نظارت (تستی عمومی و تخصصی)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   24 مهر 1391-15 October 2012بازدید 5138آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری- نظارت (تستی عمومی و تخصصی)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمران
گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
31113116 دوشنبه ، چهارشنبه 20-16 و پنجشنبه 13-9 70 91/08/08 دارد 7700000محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری
اخبار روزنامه ها