آموزش کاربردی نرم‌افزار 3DMAX (پیش نیاز: AutoCad)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 2500
آموزش کاربردی نرم‌افزار 3DMAX (پیش نیاز: AutoCad)

دوره آموزشی ساختمان خانه عمران

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11424145 پنجشنبه 13-9 40 91/08/18 دارد 3950000


مکان:تهران-میدان آرژانتین

آموزش کاربردی نرم‌افزار 3DMAX AutoCad
اخبار روزنامه ها