طراحی حرفه‌ای انواع پل با استفاده از نرم‌افزارSAP2000 (فلزی و بتنی)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   03 مهر 1391-24 September 2012بازدید 1576


طراحی حرفه‌ای انواع پل با استفاده از نرم‌افزارSAP2000 (فلزی و بتنی)  

دوره آموزشی ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11-07-10 چهارشنبه 19-15 50 91/07/12 دارد 9800000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 

طراحی حرفه‌ای انواع پل از نرم‌افزارSAP2000
اخبار روزنامه ها