بارگذاری

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 شهریور 1391-06 September 2012بازدید 1061
بارگذاری


دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دوره    زمان برگزاري    مدت ساعت    تاريخ شروع    ظرفيت    قيمت(ریال)       
31119107    یکشنبه و دوشنبه 22-16    12    91/06/19    دارد    1000000  


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


بارگذاری
اخبار روزنامه ها