دوره اصول پیمانکاری (تأسیس، رتبه بندی، پروژه یابی،اعتبار و سرمایه، سیاست گذاری،نحوه گردش کار و ...)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   28 شهریور 1391-18 September 2012بازدید 1088
دوره اصول پیمانکاری (تأسیس، رتبه بندی، پروژه یابی،اعتبار و سرمایه، سیاست گذاری،نحوه گردش کار و ...)


دوره آموزشی ساختمان خانه عمران

 

گروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11827100 یکشنبه و سه شنبه 22-19 30 91/08/07 دارد 3600000


محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی
دوره اصول پیمانکاری
اخبار روزنامه ها