آموزش کامل AutoCad دو بعدی

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   15 آبان 1391-05 November 2012بازدید 1433
کارگاه آموزشی تفکر سیستمی

دوره های آموزشی ساختمان خانه عمرانگروه دوره زمان برگزاري مدت ساعت تاريخ شروع ظرفيت قيمت(ریال)
11419231 پنجشنبه 30/12-30/8 40 91/08/25 دارد 3900000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی


 


آموزش کامل AutoCad دو بعدی
اخبار روزنامه ها