گزارش مرکز آمار از دامداری‌های کشور

مجموعه  فرصت های سرمایه گذاری / اخبار سرمایه گذاریارسال شده در   10 فروردین 1392-30 March 2013بازدید 373


گزارش مرکز آمار از دامداری‌های کشور


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران  یکی از برنامه‌های جاری مرکز آمار ایران برای برآورده کردن نیاز آماری برنامه‌ریزان بخش کشاورزی، انجام آمارگیری‌های نمونه‌ای در فاصله سرشماری‌های کشاورزی است که در این راستا در زمستان 1390 طرح آمارگیری دامداری در سراسر کشور به اجرا درآمد.

در این طرح که به صورت نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انجام شد، اطلاعات گسترده‌ای در مورد تعداد بهره‌برداری‌های دارای دام، تعداد دام، مقدار تولید شیر، میزان مصرف انواع خوراک دام و کارکنان جمع‌آوری شده است.

بر اساس نتایج حاصل از این طرح در زمستان 1390، تعداد 2 میلیون و 363 هزار بهره‌برداری دارای دام در کشور وجود داشته که در روز آمارگیری دارای یکی از انواع دام مورد نظر در این طرح آمارگیری بوده‌اند.

نتایج این طرح نشان می‌دهد 8/52 درصد از این بهره‌برداری‌ها دارای فقط دام سبک (گوسفند، بره، بز و بزغاله)، 6/28 درصد دارای فقط دام سنگین(گاو، گوساله، گاومیش، شتر و بچه شتر) و 6/18 درصد دارای هر دو گروه دام سبک و سنگین (توأم) بوده‌اند.

همچنین 1 میلیون و 687 هزار بهره‌برداری در روز آمارگیری دارای دام سبک بودند که دارای 50 میلیون و 215 هزار رأس گوسفند و بره و 22 میلیون و 94 هزار رأس بز و بزغاله بوده‌اند.

* میزان تولید شیر

میزان تولید شیر گاو، گوسفند و بز در 365 روز گذشته از زمان آمارگیری بهره‌برداری در کشور، 6 میلیون و 601 هزار تن بود که 9/89 درصد آن مربوط به شیر گاو، 7 درصد شیر گوسفند و 1/3 درصد مربوط به شیر بز بوده است .

* مصرف خوراک دام به صورت دستی

مقدار مصرف خوراک گاو و گوساله در 365 روز منتهی به روز آمارگیری 21 میلیون و 298 هزار تن شامل 30 درصد کاه، 6/19 درصد یونجه، شبدر و اسپرس خشک، 7/9 درصد کنسانتره آماده، 9/13 درصد ذرت سیلو شده، 7/10 درصد سبوس، 7/5 درصد جو و 9/9 درصد کنجاله ، تفاله خشک چغندری و سایر انواع خوراک دام بوده است.

این گزارش حاکیست: بیشترین بهره‌برداری های دارای دام به تعداد 286 هزار و 470 در استان خراسان رضوی و کمترین آن با رقم 4 هزار و 476 مربوط به استان البرز است.

همچنین در زمینه تولید شیر نیز استان خراسان رضوی با تولید 710 هزار و 878 تن شیر بیشترین و استان بوشهر با 7 هزار 120 تن کمترین تولید شیر را در کشور داشته‌اند.

*وضع بهره‌برداران دارای فعالیت دامداری

نتایج نشان می‌دهد که 9/95 درصد بهره‌برداران دارای فعالیت دامداری را مردان و 1/4 درصد آنان را زنان تشکیل داده‌اند و همچنین 2/50 درصد از این بهره‌برداران با سواد و 8/49 درصد آنان بی‌سواد بوده‌اند.

*تعداد کارکنان در بهره‌برداری‌های دامداری

نتایج حاصل نشان می‌دهد که در 365 روز منتهی به روز آمارگیری، تعداد 334 هزار نفر با دریافت مزد و حقوق و 3 میلیون و 777 هزار نفر بدون دریافت مزد و حقوق، به صورت تمام وقت یا پاره وقت در بهره‌برداری‌های دارای دام کشور فعالیت‌داشته‌اند.

گزارش کامل مرکز آمار از نتایج آمارگیری از دامداری‌های کشور در سال 90 در درگاه ملی آمار قابل مشاهده است.
گزارش مرکز آمار از دامداری‌های کشور مرکز آمار از دامداری‌های کشور
اخبار روزنامه ها