سيل دانشجويان متقاضي تحصيل در ايران از كشورهاي خارجي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   09 اردیبهشت 1390-29 April 2011بازدید 2525


سيل دانشجويان متقاضي تحصيل در ايران از كشورهاي خارجی

خبرگزاري فارس: عضو انجمن آموزش علوم پزشكي كشور و معاون سابق وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر شاهد سيل متقاضيان دانشجوي تحصيل در ايران از كشورهاي خارجي هستيم.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس بهرام عين‌اللهي در نشست فرهنگستان علوم پزشكي كه اظهار داشت: در ابتداي انقلاب از نظر آموزش پزشكي تشكيلاتي نداشتيم.

وي افزود: با شروع كار و تشكيل شوراي آموزش پزشكي 2 هزار و 558 دانشجو در رشته پزشكي و 2 هزار و 500 عضو هيئت علمي و 14 هزار پزشك ايراني داشتيم كه امروز بيش از 100 هزار دانشجو، 11 هزار عضو هيئت علمي و بيش از 110 هزار پزشك در كشور وجود دارند.

وي افزود: در رشته‌هايي مانند دندانپزشكي رشد چشمگيري داشتيم همچنين در حال حاضر 24 رشته در مقطع ليسانس، 34 رشته در مقطع فوق‎ليسانس، 25 رشته در مقطع PHD، و 60رشته تخصصي و 21 رشته فوق‎تخصصي داريم.

عين‌اللهي با بيان اينكه رشد كيفي آموزش پزشكي به سه عنصر وابسته است گفت: با مدركي كه دانشجو دريافت مي‌كند، برنامه آموزشي و اعتباربخشي كه در هر مركز انجام مي‌شود رشد كيفي آموزش را مي‌سنجد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر واگذاري ارائه گواهي‎نامه آموزشي به دانشگاه‌ها در حال انجام است. در گذشته اعتباربخشي به صورت گذرا و نظري انجام مي‌شد اما در حال حاضر سيستم اعتباربخشي به‎روز وجود دارد.

وي گفت: سيل متقاضي دانشجويان از كشورهاي خارجي براي تحصيل در ايران بسيار زياد است و بايد در نظر داشت نمي‌توان سيستم آموزشي را جداي از وزارت بهداشت ديد.

اخبار روزنامه ها