افزايش 42 درصدي سقف مقرري دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در اين كشورها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   14 فروردین 1387-02 April 2008بازدید 1723


از لحاظ تربيت دانشجو در رشته هاي ليسانس، فوق ليسانس كارشناسي و كارشناسي ارشد از ديگر كشورها برتر هستيم از این رو ضرورتي ندارد دانشجويان براي ادامه تحصيل در اين رشته ها به خارج از كشور سفر كنند. عليرضا صالحي رايزن علمي دانشجويان ايراني خارج از كشور در انگلستان و ايرلند به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: امسال تعداد دانشجويان بورسيه داراي مدرك دكترا و شاغل به تحصيل در اين كشورها 96 نفر بودند كه از اين تعداد 90 نفر پس از فارغ التحصيل شدن در رشته هاي خود به كشورمان باز گشته اند. وي در مورد مشكلات دانشجويان اين كشورها به كمبود مقرري تحصيلي اين افراد اشاره كرد و گفت: با رايزني هاي صورت گرفته وزارت علوم با مراكز علمي و آموزشي انگلستان و ايرلند قرار شده است سقف مقرري دانشجويان اين كشورها تا حداكثر 42 ماه افزايش يابد. صالحي در مورد مراكز غير مجاز اعزام دانشجويان به اين كشورها به عنوان قانوني بودن و هشدار به خانواده ها در اين زمينه تصريح كرد : خانواده ها بايد دقت بيشتري را در مورد اعزام فرزندان خود به مراكز داشته باشند ضمن آنكه در ابتداي امر خانواده ها بايد از وزارت علوم و تحقيقات و فناوري در مورد قانوني بودن و يا غير قانوني بودن اين مراكز در اعزام دانشجو براي تحصيل به خارج استعلام كافي را به عمل آورده و بعد فعاليتهاي ديگر را به انجام برسانند./

اخبار روزنامه ها