امكان ادامه تحصيل اتباع خارجي در نظام آموزشي كشور فراهم شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   09 مهر 1388-01 October 2009بازدید 2553


دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي:

امكان ادامه تحصيل اتباع خارجي در نظام آموزشي كشور فراهم شد

«بنيادعلمي فرهنگي سيدجمال‌الدين اسدآبادي» تشكيل شد در نشست شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رييس جمهور ماده واحده «امكان ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران مطابق با نظام آموزشي كشور و بر اساس شرايط و ضوابط سازمان سنجش»‌ تصويب شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به رو به اتمام بودن مراحل پاياني فرايند تدوين نقشه جامع علمي كشور و رفع خلا‌ها و نقاط ضعف موجود و تقويت بخشهاي مختلف آن در كميته منتخب اظهار اميدواري كرد كه در اينده نزديك شاهد رونمايي و انعكاس متن و اسناد پشتيبان اين نقشه در رسانه‌هاي مختلف باشيم. وي در رابطه با موضوع ايجاد شرايط تسهيل زمينه‌هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران گفت: در اين خصوص ماده واحده‌اي تحت عنوان «امكان ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران مطابق با نظام آموزشي كشور و بر اساس شرايط و ضوابط سازمان سنجش»‌به تصويب شورا رسيد. وي در همين رابطه افزود: به منظور برنامه ريزي، سازماندهي و سياستگذاري امور آموزشي كودكان واجب التعليم،‌دانش آموزان و دانشجويان عراقي و افغاني در سطوح مختلف طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته‌اي با مسئوليت دكتر قمي و مركب از وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت و برخي ديگر از نهادهاي مرتبط تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده است. در پايان دكتر مخبر با توجه به اهميت تبيين و ترويج انديشه اتحاد مسلمين به عنوان يك ضرورت بسيار مهم در زمان حاضر براي امت اسلام و بزرگداشت شخصيت سيد جمال الدين اسدآبادي به عنوان يكي از پيشتازان برجسته وحدت مسلمين از تصويب اساسنامه «بنياد علمي فرهنگي سيد جمال الدين اسدآبادي» در نشست شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد.
اخبار روزنامه ها