نحوه بررسي درخواست انتقال دانشجويان دکتري ايراني خارج کشور به دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   28 مهر 1388-20 October 2009بازدید 3096


نحوه بررسي درخواست انتقال دانشجويان دکتري ايراني خارج کشور به دانشگاه تهران

نحوه بررسي درخواست انتقال دانشجويان دکتري ايراني خارج کشور به دانشگاه تهران مصوبات دانشگاه تهران براي بررسي درخواست انتقال دانشجويان ايراني دوره‌هاي دکتري تخصصي دانشگاههاي خارج کشور به اين دانشگاه اعلام شد. به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي جذب و انتقال دانشجويان خارجي دانشگاه تهران شرايط بررسي درخواست انتقال دانشجويان ايراني دوره دکتري دانشگاههاي خارج از کشور به داخل را اعلام کرد. بر اساس مصوبه اين شورا دارا بودن ميانگين کل حداقل 14 در مقطع کارشناسي‌ارشد و گذراندن حداقل يکسال تحصيلي (دو نيمسال) در دانشگاه کشور خارجي به صورت دانشجوي حضوري تمام وقت با اقامت دائم در مدت زمان تحصيل در کشور مبدأ از شروط بررسي درخواست اعلام شده است. همچنين بر اساس اين مصوبه داوطلبان انتقال از دانشگاههايي که دوره دکتري آنها مانند دانشگاه تهران داراي دو مرحله آموزشي و پژوهشي است ملزم به گذراندن حداقل 10 واحد درسي و کسب ميانگين کل حداقل 15 از 20 (يا معادل آن) هستند. در صورت موافقت نهايي دانشگاه با انتقال، تطبيق و معادل‌سازي واحدهاي درسي گذرانده به عهده گروه آموزشي مربوط است. داوطلبان انتقال از دانشگاههايي که دوره دکتري آنها صرفاً پژوهشي است ملزم به کسب امتياز حداقل 25 از 50 (مشابه مرحله دوم آزمون دکتري دانشگاه تهران) هستند و در صورت موافقت نهايي دانشگاه با انتقال بايد کليه واحدهاي‌ درسي دوره دکتري را مانند ساير دانشجويان دوره دکتري دانشگاه بگذرانند. ارائه گواهي قبولي در آزمون زبان عمومي که از نظر اداره امتحانات مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه معتبر باشد نيز از ديگر شروط بررسي درخواست انتقال است. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=967306
اخبار روزنامه ها