شرايط اوليه پذيرش دانشجويان غيرايراني در دانشگاههاي كشور اعلام شد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   16 آبان 1388-07 November 2009بازدید 1679


بر اساس آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان غيرايراني؛

شرايط اوليه پذيرش دانشجويان غيرايراني در دانشگاههاي كشور اعلام شد

شرايط اوليه پذيرش دانشجويان غير ايراني طبق آيين نامه اعطاي بورس تحصيلي به دانشجويان غيرايراني اعلام شد. به گزارش سرويس صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پذيرش در اين دوره‌ها داراي برخي شرايط سني است، بر اين اساس حداکثر سن براي متقاضيان مقطع كارشناسي 22 سال، كارشناسي رشته ادبيات فارسي و الهيات 26 سال، کارشناسي ارشد 28 سال، کارشناسي ارشد رشته ادبيات فارسي و الهيات30 سال، دکترا 33 سال و دکتراي رشته ادبيات فارسي و الهيات 35سال تعيين شده است. همچنين حداقل معدل مقطع قبلي براي طرح درخواست ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي رشته‌هاي علوم انساني 12.5، کارشناسي رشته‌هاي فني مهندسي و علوم پايه14، کارشناسي ارشد علوم انساني 15 و كارشناسي ارشد فني مهندسي و علوم پايه 14 و دکترا 16 است. به گزارش ايسنا، مدارک مورد نياز جهت درخواست پذيرش فرم پذيرش تکميل شده، تصوير مدارک تحصيلي و ريز نمرات مقاطع قبلي که به تاييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور متبوع رسيده باشد، 2 قطعه عکس، تصوير صفحات گذرنامه، ارائه سه توصيه نامه از اساتيد مقطع قبلي ( براي متقاضيان مقطع کارشناسي ارشد و دکترا) و درخواست کتبي مبني بر تحصيل در ايران مي‌باشد.
اخبار روزنامه ها