توسعه ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجي در دوره هاي تحصيلات تکميلي پزشکي

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   24 آبان 1389-15 November 2010بازدید 1283


توسعه ظرفيت پذيرش دانشجويان خارجي در دوره هاي تحصيلات تکميلي پزشکي

معاون آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به بازنگري همکاريهاي بين المللي در حوزه آموزش از تسهيل در جذب دانشجويان خارجي در دوره هاي تحصيلات تکميلي رشته هاي علوم پزشکي خبر داد. دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفيت هاي واقعي دانشگاههاي علوم پزشکي براي رقابت، جلب دانشجو در رشته هاي تحصيلات تکميلي و در دوره هاي تخصصي در حاضر محدود است که نياز به بازنگري دارد. وي اضافه کرد: روندي که اکنون برقرار است صرفاً در محدوده پذيرش دانشجوي خارجي در دوره هاي معمول آموزش از جمله دکتري حرفه اي و کارشناسي است که به صورت بورسيه پذيرفته مي شوند. محققي يادآور شد: در حال حاضر روند پذيرش در دوره هاي دستياري تخصصي پزشکي نيز براي دانشجويان خارجي سختگيرانه است و امکان ورود در دوره هاي تخصصي براي آنها محدود است. وي تاکيد کرد: سياست پذيرش دانشجو بايد از چند جهت به درستي گسترش يابد زيرا پذيرش دانشجوي خارجي به نفع ما است و سيستم هاي آموزشي ما را به دنيا معرفي مي کند و زمينه رقابت براي پذيرش دانشجو از داوطلبان کشورهاي مختلف دنيا را فراهم مي کند. معاون آموزشي وزارت بهداشت اظهار داشت: از سوي ديگر عرضه کردن امکانات تخصصي و فوق تخصصي و فلوشيپ و تحصيلات تکميلي ما در ايران مي تواند اين عرصه را براي آموزش اين داوطلبان فراهم کند از همين رو تلاش مي کنيم که در سياستگذاري هاي بعدي موجبات تقويت اين عرصه را فراهم کنيم.
اخبار روزنامه ها