پذيرش دانشجوي خارجي با محوريت اساتيد و پشتيباني پرديس بين الملل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشجويان خارجیارسال شده در   08 دی 1389-29 December 2010بازدید 1758


پذيرش دانشجوي خارجي با محوريت اساتيد و پشتيباني پرديس بين الملل

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: اعلام آمادگي پرديس بين الملل دانشگاه در پذيرش دانشجوي خارجي با محوريت اعضاء هيئت علمي دانشكده ها با هماهنگي گروه هاي آموزشي دانشكده هاي ذيربط با برخورداري از امكانات پرديس به گزارش روابط عمومي دانشگاه جلسه توجيهي پرديس بين الملل دانشگاه با اعضاء هيئت علمي و معاونين دانشكده پرستاري و مامائي در محل سالن اجتماعات دانشكده روز شنبه 4 دي ماه 1389 تشكيل شد.اين جلسه با حضور اعضاء هيئت علمي و مديران گروه هاي آموزشي دانشكده پرستاري تشكيل شد . پس از ارائه توضيحات دكتر خردمند رئيس پرديس بين الملل دانشگاه در مورد شرايط و تسهيلات پرديس بين الملل براي پذيرش دانشجوي خارجي در گروه هاي آموزشي بر استاد محور بودن اين پذيرش و همچنين امكان استفاده از تجهيزات و لوازم موجود در دانشكده در جهت تأمين زير ساخت هاي مورد لزوم براي اين پذيرش تأكيد شد ، سپس يكايك اعضاء حاضر خصوصاً همكاراني كه تجربه تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور را داشتند تجربيات خود را در مورد تحصيل بعنوان دانشجوي خارجي مطرح كردند و در مورد چالش هاي پيش رو در پذيرش بين الملل بحث و تبادل نظر شد . در پايان به برخورداري اعضاء هيئت علمي كه پذيراي دانشجوي خارجي هستند از تسهيلات پرديس بين الملل و همچنين تأمين زير ساخت گروه هايي كه در اين مسير گام بر خواهند داشت تأكيد شد و مقرر گرديد هر يك از گروه هاي آموزشي اطلاعات كافي در مورد برنامه ها و رشته هايي كه امكان پذيرش دانشجوي خارجي در آنها وجود دارد را جهت درج در سايت پرديس بين الملل و تهيه پمفلت و بروشور و براي اطلاع رساني بهتر در اختيار پرديس قرار دهند. http://publicrelations.tums.ac.ir/news/detail.asp?newsID=21410
اخبار روزنامه ها