اعلام زمان مهمان شدن دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   13 دی 1390-03 January 2012بازدید 4504اعلام زمان مهمان شدن دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی


شرایط و زمان مهمان شدن دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) که متقاضی مهمان در دانشگاه دیگر هستند، در نیمسال دوم 91 - 90 اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) که در سامانه خدمات آموزشی وزارت علوم ثبت نام کرده و دانشگاه های مقصد با میهمانی کامل آنان موافقت کرده است، می توانند در مهلت اعلام شده جهت دریافت فرم مهمان اقدام کنند.
این دسته از دانشجویان می توانند از تاریخ شنبه 17 دی تا روز چهارشنبه 28 دی جهت دریافت فرم مهمان اقدام کنند. سایر دانشجویان واجد شرایط متقاضی مهمانی (تکدرس، مهمان مبنا و ... ) می توانند تا چهارشنبه 14 دی ماه جهت دریافت فرم مهمانی اقدام کنند.


اعلام زمان مهمان شدن دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی
اخبار روزنامه ها