شروط ایجاد پردیس پولی در دانشگاهها و دانشگاههای مادر اولویت دارند

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   24 بهمن 1391-12 February 2013بازدید 1899شروط ایجاد پردیس پولی در دانشگاهها و دانشگاههای مادر اولویت دارند


معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ایجاد پردیس های خودگردان (پولی) در دانشگاهها گفت: مجوز این پردیس ها از سوی شورای گسترش و پس از تحقق 3شرط اصلی به دانشگاه ها داده شده و در درجه اول پردیس ها در دانشگاه های بزرگ راه اندازی می شود.

پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجوز قانونی ایجاد پردیس های خودگردان در برنامه پنجم آمده است و ما بر اساس قانون برنامه پنجم با یک شیب ملایم در این زمینه عمل می کنیم.

وی افزود: در قانون برنامه نیامده است ما به چه دانشگاه هایی مجوز دهیم اما هر دانشگاهی که درخواست کرد، ما شورای گسترش را مسئول تعیین و بررسی شرایط دانشگاه قرار داده ایم.

نادری منش اظهار داشت: دانشگاهی که می خواهد پردیس خودگردان برای رشته ای داشته باشد باید پیش از این آن رشته را در سیستم پذیرش رایگان خود داشته باشد. آن رشته از کیفیت لازم برخوردار باشد و بیش از یک دوره هم در آن دانشجو پذیرفته باشد. طبیعتا رعایت می کنیم که این ها بدون ضابطه نباشد و مشکل خاصی هم تاکنون نداشته ایم.

معاون وزیر علوم یادآور شد: شورای گسترش بررسی کیفی را انجام می دهد و با توجه به متقاضیان فراوان، اولویت اول با راه اندازی این پردیس ها در دانشگاه های بزرگ و مادر استان است و در دانشگاه های دیگر یک مقدار با تامل بیشتری صورت می گیرد، مگر اینکه شرایط اش را داشته باشند.

وی درباره ارزیابی کیفی این دوره ها و پردیس ها گفت: طبیعی است مرکز نظارت و ارزیابی به صورت ملی و استانی دانشگاه ها را ارزیابی می کند و گزارش می دهد و ما نیز بر اساس آن گزارش عمل می کنیم.

دانشگاه بین المللی پردیس دانشگاهی دانشگاه
اخبار روزنامه ها