پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   12 اردیبهشت 1392-02 May 2013بازدید 4161

پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه خوارزمی

پرديس بين الملل شماره 2 دانشگاه خوارزمي درکرج، در رشته هاي مختلف کارشناسي ارشد از طريق آزمون داخلي اختصاصي با نظارت سازمان سنجش براي ارديبهشت ماه سال جاري دانشجو مي پذيرد. علاقمندان جهت ثبت نام مي توانند تا تاريخ 17/2/92 به آدرس golestan.khu.ac.ir مراجعه نمايند. ضمناً تاريخ برگزاري آزمون ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 19/2/92 در پرديس کرج دانشگاه خوارزمي برگزار خواهد شد . کرج- انتهاي خيابان شهيد بهشتي، ميدان دانشگاهدانشگاه خوارزميدانشگاه دانشگاه بین الملل پذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی دانشگاه بین الملل
اخبار روزنامه ها