راه اندازی پردیس فنی در دانشگاه خوارزمی استان البرز

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   16 اردیبهشت 1392-06 May 2013بازدید 2592
راه اندازی پردیس فنی در دانشگاه خوارزمی استان البرز

رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه زمین کافی، هیات علمی بسیار خوب و سابقه 90 ساله دارد اگر بودجه عمرانی خوبی به آن تعلق گیرد به جای تجمیع قصد دارد دانشکده فنی را از دانشگاه جدا کرده و دانشکده‌های برق، مکانیک، کامپیوتر وعمران را به صورت جداگانه راه اندازی کند.

پرتال دانشگاهی به نقل از زهرا حجازی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجمیع دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه خوارزمی در استان البرز گفت: دانشگاه خوارزمی چون قدمتی 90 ساله دارد و قدیمی ترین محل آن یعنی دانشگاه خوارزمی در تهران است، نمی توان آن را تجمیع کرد.

وی ادامه داد: وقتی از کشورهای خارجی برای بازدید از دانشگاهی با قدمتی 90 ساله می آیند نمی توان حصارک کرج را به عنوان دانشگاه قدیمی به آنها معرفی کرد.

رئیس دانشگاه خوارزمی با اشاره به روند نامگذاری دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه در ابتدا به نام دارالفنون، سپس دارالمعلمین و در مرحله های بعدی با نام دانش‌سرای‌عالی، تربیت معلم و خوارزمی فعالیت داشته است پس با توجه به این سابقه و قدمت نمی توان آن را با حصارک کرج تجمیع کرد.

وی افزود: برای این دانشگاه در تهران و کرج باید بودجه و هیات رئیسه جدا در نظر گرفت، ولی هیات امنا، هیات علمی و دانشجویان آن باید مشترک باشد.

حجازی زاده افزود: رشته هایی که بیشتر به آزمایشگاه نیاز دارند در دانشگاه خوارزمی کرج و رشته هایی که زیاد نیازی به آزمایشگاه ندارند در تهران باید راه اندازی کرد.پردیس دانشگاهی پردیس فنی دانشگاه خوارزمی پردیس دانشگاهی در کرج
اخبار روزنامه ها