راه اندازي پرديس مرکزي دانشگاه علوم پزشکي يزد/ افتتاح واحد بين الملل

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / دانشگاه بين المللی پردیس دانشگاهیارسال شده در   03 آبان 1388-25 October 2009بازدید 4178


راه اندازي پرديس مرکزي دانشگاه علوم پزشکي يزد

راه اندازي پرديس مرکزي دانشگاه علوم پزشکي يزد/ افتتاح واحد بين الملل

رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيدصدوقي يزد از راه اندازي پرديس مرکزي اين دانشگاه خبر داد و گفت: با راه اندازي پرديس، دانشکده داروسازي و پزشکي با 6 ميليارد تومان اعتبار در فضاي 13 هزار و 500 مترمربع افتتاح مي شوند. دکتر سيد جليل ميرمحمدي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين دانشکده ها با يک ميليارد و 50 ميليون تومان تجهيزات بخش عمده اي از نيازهاي آموزشي دانشگاه را مرتفع مي کنند. وي اضافه کرد: واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد در احمد آباد يزد که محل قبلي دانشکده پزشکي بوده است نيز به زودي افتتاح مي شود. رئيس دانشگاه علوم پزشکي شهيدصدوقي يزد يادآور شد: در اين واحد بين المللي، رشته هاي پزشکي و دندانپزشکي به همراه 6 رشته کارشناسي ارشد راه اندازي شده است. براي اين واحد بين المللي 500 ميليون تومان جهت تجهيزات هزينه شده است. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=969643
اخبار روزنامه ها