جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاهها

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاهارسال شده در   10 امرداد 1390-01 August 2011بازدید 4761


نتایج نسخه رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس وب سنجی در جولای 2011 اعلام شد که در این رتبه بندی که وسیعترین رتبه بندی در جهان است، عملکرد 12 هزار وب سایت دانشگاهی در سراسر جهان مورد بررسی و دسته بندی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای جهان را بر اساس ارزیابی آموزشهای برتر در وب، حجم، قابلیت دید و اثر (impact) صفحات وب منتشر شده توسط دانشگاهها و منابع اطلاعات و تفسیر آنها رتبه بندی می کند.

بر اساس آخرین نسخه به روز شده مرکز رتبه بندی وبومتریک دانشگاههای ایرانی نسبت به گذشته جایگاه بهتری پیدا کرده اند.

رتبه 10 دانشگاه ایرانی در رتبه بندی وب سنجی

نام دانشگاه

رتبه جهانی دانشگاه

اندازه صفحات وب

قابلیت مشاهده دیگران

فایل قابل دسترسی

میزان ارجاعات

دانشگاه تهران

938

819

974

966

789

دانشگاه فردوسی مشهد

1002

795

2463

599

260

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1037

676

1960

1555

134

دانشگاه علم و صنعت ایران

1251

989

2837

1634

836

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1295 1359 3207 1285 917

دانشگاه صنعتی شریف

1404 2365 2794 1560 1021

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1404 1318 3540 1376 1240

دانشگاه صنعتی اصفهان

1414 2262 3075 2908 455

دانشگاه شهید بهشتی

1422 2453 2663 1464 1180

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1451 2851 3039 1467 1070

شاخصهای رتبه بندی وبومتریک در این نسخه از گزارش رتبه بندی شامل اندازه صفحات وب (size)، قابلیت مشاهده از سوی دیگران و میزان لینک هایی که مراکز دیگر به سایت اصلی داده باشند (visibility)، فایل های قابل دسترسی ( rich file) و همچنین تعداد منابع علمی سایت و میزان ارجاعات به آن (scholar) بوده است.

دانشگاه تهران با رتبه جهانی 708 ، در شاخص اندازه صفحات وب امتیاز 502، در شاخص قابلیت مشاهده از سوی دیگران امتیاز 961، در شاخص فایلهای قابل دسترسی امتیاز 788 و در شاخص میزان ارجاعات امتیاز 384 را به دست آورده است. این در حالی است که رتبه این دانشگاه در آخرین نسخه ای که از رتبه بندی وبومتریک در ماه مرداد منتشر شد، 938 اعلام شده بود.

سایر دانشگاه های ایرانی به همراه رتبه جهانی

نام دانشگاه رتبه جهانی در وبومتریک نام دانشگاه رتبه جهانی در وبومتریک
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1473 دانشگاه رازی کرمانشاه 4114
دانشگاه شیراز 1512 دانشگاه تربیت معلم تهران 4150
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1557 دانشگاه علوم اقتصادی 4232
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1739 دانشگاه یزد 4247
دانشگاه اصفهان 1792 دانشگاه کاشان 4262
دانشگاه تربیت مدرس 1937 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 4394
دانشگاه تبریز 1950 دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد 4414
دانشگاه خواجه نصیر طوسی 2183 دانشگاه امام صادق (ع) 4431
دانشگاه گیلان 2428 دانشگاه آزاد اسلامی 4499
دانشگاه زنجان 2450 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 4507
دانشگاه پیام نور 2723 دانشگاه شهیدچمران اهواز 4662
دانشگاه بوعلی سینا 2795 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 4686
دانشگاه مازندران 2843 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 4730
پژوهشگاه دانشهای بنیادی 3043 دانشگاه صنعتی شاهرود 5091
دانشگاه ارومیه 3055 دانشگاه شهیدباهنر کرمان 5203
دانشگاه آزاد واحدعلوم تحقیقات(تهران) 3062 دانشگاه سیستان و بلوچستان 5232
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 3473 دانشگاه شاهد 5262
دانشگاه علوم پزشکی گلستان 3784 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 5286
دانشگاه الزهرا 3899 دانشکده علوم حدیث 5420
دانشگاه جامع علمی کاربردی 4065 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 5430

دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این رتبه بندی به رتبه جهانی 1020 دست پیدا کرده است. رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از 1011 در نسخه پیشین به 1037 رسیده که کمی افت داشته است.

دانشگاه علم و صنعت ایران نیز توانسته است در رتبه چهارم در میان دانشگاههای ایرانی قرار گیرد و رتبه 1251 جهانی را کسب کند. همچنین دانشگاه صنعتی شریف رتبه 1404 را در این گروه کسب کرده است.

همچنین بر اساس تاکید سایت وبومتریک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد و دانشگاه شهیدچمران اهواز دارای کاهش رتبه بوده اند.

رتبه بندی دانشگاههای حوزه آسیا از نظر وب سایت

به گزارش مهر، در بخش آسیا دانشگاه ملی تایوان، دانشگاه های توکیو و کیوتو از ژاپن، دانشگاه ملی چنگ کونگ از تایوان، دانشگاه هنگ کنگ، دانشگاه ملی سنگاپور، دانشگاه ملی چیائو تانگ از تایوان، دانشگاه ملی سین هوا از تایوان، دانشگاه پکن از چین، دانشگاه ملی مرکزی از تایوان رتبه های اول تا دهم را به دست آورده اند.

در این بخش رتبه بندی جهانی این دانشگاهها نیز اعلام شده است که بر اساس آن، دانشگاه ملی تایوان در رتبه جهانی 24، دانشگاه های توکیو و کیوتو از ژاپن به ترتیب در رتبه های 34 و 56 ، دانشگاه ملی چنگ کونگ از تایوان در رتبه 67، دانشگاه هنگ کنگ در رتبه 82، دانشگاه ملی سنگاپور در رتبه 85، دانشگاه ملی چیائو تانگ از تایوان در رتبه 89، دانشگاه ملی سین هوا از تایوان در رتبه 108، دانشگاه پکن از چین در رتبه 109، دانشگاه ملی مرکزی از تایوان در رتبه 119 جهانی قرار دارند.

در بخش جنوب آسیا 10 دانشگاه و موسسه تحقیقاتی اول متعلق به کشور هندوستان هستند که این دانشگاهها و موسسات دارای رتبه های جهانی 568 تا 1928 هستند.

رتبه های 5 دانشگاه اول در میان کشورهای آسیایی و 5 دانشگاه اول در میان کشورهای عربی

نام دانشگاه نام کشور رتبه در وبومتریک جهانی رتبه در بخش مربوطه
دانشگاه ملی تایوان تایوان 24 رتبه اول در آسیا
دانشگاه توکیو ژاپن 34 رتبه دوم در آسیا
دانشگاه کیوتو ژاپن 56 رتبه سوم در آسیا
دانشگاه ملی چنگ کونگ تایوان 67، رتبه چهارم در آسیا
دانشگاه هنگ کنگ هنگ کنگ 82 رتبه پنجم در آسیا
دانشگاه پادشاهی آل سعود از کشور با رتبه جهانی عربستان 186 رتبه اول در میان کشورهای عربی
دانشگاه نفت و معادن پادشاهی فهد عربستان 302 رتبه دوم در میان کشورهای عربی
دانشگاه عبدالعزیز عربستان 790 رتبه سوم در میان کشورهای عربی
دانشگاه ام القراء عربستان 955 رتبه چهارم در میان کشورهای عربی
دانشگاه امام محمد بن سعود عربستان 1000 رتبه پنجم در میان کشورهای عربی

رتبه بندی دانشگاههای کشورهای عربی از نظر وب سایت

به گزارش مهر، در میان رده بندی 10 کشور عربی، دانشگاه پادشاهی آل سعود از کشور عربستان با رتبه جهانی 186 در رده اول، دانشگاه نفت و معادن پادشاهی فهد از کشور عربستان با رتبه جهانی 302 در رده دوم، دانشگاه عبدالعزیز از کشور عربستان با رتبه جهانی 790 در رده سوم، دانشگاه ام القراء از کشور عربستان با رتبه جهانی 955 در رده چهارم و دانشگاه امام محمد بن سعود از کشور عربستان با رتبه جهانی 1000 در رده پنجم قرار دارند.

دانشگاه آمریکایی بیروت، دانشگاه النجاح، دانشگاه قاهره، دانشگاه شاه فیصل و دانشگاه آمریکایی قاهره هم رتبه های ششم تا دهم را در رده بندی کشورهای عربی در وبومتریک بدست آورده اند. رتبه جهانی این دانشگاهها از 1138 تا 1357 متغیر است.


رتبه‌بندی دانشگاهها

سقوط آسانسور در دانشگاه شریف/ ۶ استاد مصدوم شدند

اساتید حادثه دیده دانشگاه شریف جراحی شدند

آخرین وضعیت استیضاح وزیر علوم/ رئیس دانشگاه شریف باید عزل شود

جزئیات انتقال وزیر نفت به دانشگاه تهران اعلام شد/ عدم موافقت دانشگاه خواجه نصیر

واحد کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی شد

پرداخت بدهی دانشگاه ها از طریق اوراق خزانه به شهرداری ها

تولید علم در راستای رفع نیازهای کشور ماموریت دانشگاه خوارزمی

اعلام زمان ابلاغ سیاست های انتخاباتی به دانشگاه ها

فعالیت مرکز دروس اسلامی دانشگاه شاهد از ۲۹ مهرماه آغاز شد

ضوابط جدید جذب هیات علمی نیمه وقت در دانشگاه آزاد اعلام شد

معرفی ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در یک رتبه بندی بین المللی در سال ۲۰۱۷ -۲۰۱۶

۱۳ دانشگاه ایرانی به جمع برترین‌های دنیا پیوستند/ آکسفورد اول شد

حضور ۵ دانشگاه ایرانی در یک رتبه بندی جهانی

ضوابط دانشگاه شهیدبهشتی برای پوشش دختران و پسران اعلام شد

موج اعتراضات دانشجویان سنواتی در دانشگاه ها

اخبار روزنامه ها