آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 (تحلیل، بارگذاری و مبحث 8)

مجموعه  آموزش - دوره و محصولات آموزشی / آموزش ساختمان و معماریارسال شده در   16 اردیبهشت 1391-05 May 2012بازدید 2006
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 (تحلیل، بارگذاری و مبحث 8)

دوره های آموزشی مهندسی ساختمان در خانه عمرانگروه دورهزمان برگزاريمدت ساعتتاريخ شروعظرفيتقيمت(ریال)
18-14-04 دوشنبه و چهارشنبه 19-16 42 91/03/17 دارد 3900000

محل برگزاری :تهران-میدان آرژانتین-بلوار بیهقی

 

 


آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3
اخبار روزنامه ها